Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Рецензований інтернет-журнал публікує результати наукових пошуків у сфері педагогіки, психології та фахової освіти, висвітлює питання дистанційної освіти, використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної освіти. Особлива увага приділяється проблемам розвитку пізнавальної сфери та формування особистості, методам психодіагностики та психокорекції. Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивної освіти, інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство.

Вид журналу: онлайн

еISSN: 2410-4620

Мови: українська, російська, англійська

Періодичність публікації: два рази на рік

Рік заснування: 2014

Засновник: Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Свідоцтво про реєстрацію № 1423950 від 27.10.2014

Видавець:  Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Журнал індексується в Index Copernicus; РІНЦ (ліцензійна угода № 199-04/2015 від 06 квітня 2015 р.), ERIH PLUS, УІНЦ та інших міжнародних наукометричних базах:  Journals Index.net; Google Scholar; Research Bible; Polska Bibliografia Naukowa; Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor; General Impact factor; Open Aire; Sherpa/Romeo, Clobal Impact Factor; Journal Factor.

This journal was approved on 2017-04-07 according to ERIH PLUS criteria for inclusion

Quality Factor (QF-2016-89) - 0.90

Impact Factor:

  

ICV 2014: 54.80
Standardized Value: 5.84

 

GoogleScholar

 

Індекси бібліографічних посиланьУсіЗ 2012
Бібліографічні посилання11
h-індекс11
i10-індекс00
 


Global Impact Factor Logo

Global Impact Factor
20140.342
20150.453


№ 1 (2019): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Зміст

Педагогіка i психологія

ОСОБЛИВОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Наталія Мельник 1-7
МАНДАЛА-ТЕРАПІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ PDF
Зоряна Савчук, Оксана Слободиська 8-12
КОМУНІКАТИВНА ПРОФЕСІОГРАМА ІНЖЕНЕРА З ПОЗИЦІЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Аліна ОТОТЮК, Наталія РУДНИЦЬКА 13-15
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАСОБІВ З ІСТОРІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
Андрій Гриценко 16-22