СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.3.2018.150605

Ключові слова:

соціальні комунікації, інтернет-простір, інтерактивність, інформаційні технології, соціальні мережі

Анотація

Мета роботи. Дослідження пов’язане з аналізом основних тенденцій розвитку соціальних комунікацій в Україні та виокремленням четвертого рівня інтерактивності в соціальних інтернет-комунікаціях. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів аналізу і синтезу. Використаний методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу соціальні комунікації та тенденції їх розвитку в українському Інтернет-просторі. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше виокремлюються особливості рівнів інтерактивності в соціальних комунікаціях інтернет-простору. Проведено аналіз існуючих тенденцій розвитку соціальних комунікацій в інтернеті. Виділено новий рівень інтерактивності в українських соціальних інтернет-комунікаціях. Висновки. Український інтернет-простір характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями розвитку соціальних комунікацій. Основними напрямами розповсюдження соціальних комунікацій в українському інформаційному інтернет-середовищі є соціальні мережі, ЗМІ, блоги та інформаційно-комунікаційні джерела, що характеризуються багаторівневою інтерактивністю та індивідуальним підходом до реципієнту.


Біографії авторів

Olga Anisimova

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри інформаційних систем управління
Донецького національного університету імені Василя Стуса

Kateryna Denysova

магістр кафедри інформаційних систем управління
Донецького національного університету імені Василя Стуса

Посилання

Білан Н. І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : дис. докт. соц. наук : спец. 27.00.01. К., 2016. 427 с.

Остапенко Г. І. Дослідження обособлення особистості молодої людини в контексті інтернет-комунікації. Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. ред. О. М. Холод]. Т. 1. К. : МЦД СК «Комтека», 2015. 314 с.

Сидоров М. В. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу. Політичний менеджмент. 2018. No4. 125 с.

Холод О. М. Семантика терміна «соціальні комунікації»: концептуальні підходи. Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. ред. О. М. Холод]. Т. 1. К. : МЦД СК «Комтека», 2015. 314 с.

Коміна Т. О. Особливості сучасної теорії комунікаційних технологій. Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. ред. О. М. Холод]. Т. 1. К. : МЦД СК «Комтека», 2015. 314 с.

Akyazi, E. & Unal, A.T. (2015): “Purpose, Adoption and Level of Loneliness Relation and the Use of Social Networks: A Study on Undergraduate Communication Students”, Global Media Journal, 6(3)

Boyd, D. & Ellison, N. (2018): “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal of Computer Mediated Communication, 13(1)

Gunduz, U. & Pembecioglu, N. (2015): “The Role of Social Media in the Sharing and Delivery of Authoritative and Governmental Issues”, European Journal of Research on Education, Special Issue: Contemporary Studies in Social Science.

Ozel, A. P. (2016): “Social Media and Trust: An Empirical Research Directed to Government, Non-Governmental Organizations and Business, Academic Journal of Information Technology, 7(2)

McLaughlin M. L, Osborne K. K. & Ellison N. B. (2015): “Virtual Community in a Telepresence Environment”, Virtual Culture Identity and Communication in Cybersociety, ed. by Steven G. Jones, U.K: Sage Publications

Vural, B. A. & Bat, M. (2016): “Social Media As a New Communication Environment: A Research on Ege University Faculty of Communication”, Journal of Yasar University, 20(5)

Tapscott, D. (2018). Growing up digital: The rise of the net generation. New York: McGraw-Hill Trade

Waskul, D. and Douglass, M. (2017). “Cyberself”: The emergence of self in on-line chat. Information Society, 13(4), 375-397

Navarro, P. (2017). The promise and potential pitfalls of cyberlearning. In R.A. Cole (Ed.), Issues in web-based pedagogy (pp.281-296). Wesport, CT: Greenwood Press

Bilan, N. I. (2016). Social Communications in the Information Society: Theory, Evolution, Models and Applied Aspects: social sciences. Kyiv [in Ukrainian].

Ostapenko, G.I. (2015). Investigation of the isolation of the personality of a young person in the context of Internet communication. Kyiv: Komtek [in Ukrainian].

Sidorov, M. V. (2018). The Internet as a Means of Social Communication and Social Impact. Kyiv: Komtek [in Ukrainian].

Kholod, O. M. (2015). Social Communication: Theory and Practice: Sciences. Kyiv: Komtek [in Ukrainian].

Komina, T. O. (n.d.). Features of the modern theory of communication technologies. Kyiv: Komtek [in Ukrainian].

Akyazi, E. & Unal, A.T. (2015). “Purpose, Adoption and Level of Loneliness Relation and the Use of Social Networks: A Study on Undergraduate Communication Students”, Global Media Journal, 6(3) [in English].

Boyd, D. & Ellison, N. (2018). “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal of Computer Mediated Communication, 13(1) [in English].

Gunduz, U. & Pembecioglu, N. (2015). “The Role of Social Media in the Sharing and Delivery of Authoritative and Governmental Issues”, European Journal of Research on Education, Special Issue: Contemporary Studies in Social Science [in English].

Ozel, A. P. (2016). “Social Media and Trust: An Empirical Research Directed to Government, Non- Governmental Organizations and Business, Academic Journal of Information Technology, 7(2) [in English].

McLaughlin M. L, Osborne K. K. & Ellison N. B. (2015). “Virtual Community in a Telepresence Environment”, Virtual Culture Identity and Communication in Cybersociety, ed. by Steven G. Jones, U.K: Sage Publications [in English].

Vural, B. A. & Bat, M. (2016). “Social Media As a New Communication Environment: A Research on Ege University Faculty of Communication”, Journal of Yasar University, 20(5) [in English].

Tapscott, D. (2018). Growing up digital: The rise of the net generation. New York: McGraw-Hill Trade [in English].

Waskul, D. and Douglass, M. (2017). “Cyberself”: The emergence of self in on-line chat. Information Society, 13(4) [in English].

Navarro, P. (2017). The promise and potential pitfalls of cyberlearning. In R.A. Cole (Ed.), Issues in web-based pedagogy (pp.281-296). Wesport, CT: Greenwood Press [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-29

Номер

Розділ

Статті