ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА «УКРАЇНІКА» – УНІКАЛЬНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ РЕСУРС ЦИФРОВОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ

Автор(и)

  • Viktoriya Dobrovolska

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2020.205424

Анотація

Мета роботи – розглянути основні завдання та функціональні особливості електронної
бібліотеки «Україніка» – унікального інтегрованого ресурсу цифрової документальної спадщини України, розкрити сучасний погляд на роль бібліотеки як соціального і культурного інституту. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, логічного методу, методу візуалізації результатів дослідження. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про е-бібліотеку «Україніка», що архівує та актуалізує для користувачів цінні вільнодоступні мережеві електронні ресурси різними мовами, які містять знання про Україну. Висновки.
«Україніка» – національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах – про Україну, її історію, економіку, культуру, що ґрунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу. «Україніку» серед інших проектів вирізняє оригінальна система організації знань, заснована на впровадженні унікального довідково-пошукового апарату та супровідної іконографічної інформації.
Інтернет-ресурси включено до єдиної пошукової системи «Україніки» разом з іншими електронними документальними інформаційними джерелами. Створена вебліографія поступово формує Інтернет-навігатор українознавчого сегменту інтернету, а надалі може бути дороговказом для визначення цінності інтернет-ресурсів для архівування та довгострокового зберігання. Створений довідковий апарат тісно пов’язаний з іншими українськими довідковими веб-проектами: Вікіпедія, Енциклопедія історії України (ЕІУ), Internet Encyclopedia of Ukraine (IEU), Енциклопедія сучасної України (ЕСУ),
Український національний біографічний архів. Саме це дає підстави вважати е-бібліотеку «Україніка» справжнім порталом знань про Україну.
Ключові слова: електронна бібліотека «Україніка», цифрові ресурси, документальна спадщина України.

Посилання

Dubrovina L. Kyrydon A., Matiash I. (2017). Archives, libraries, museums – the source of national memory, cultural heritage of Ukraine. Bibliotechnyi Visnyk,1, 3–10. [in Ukrainian].

Electronic library “Ukrainika”. About the project. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C 21COM=F&I21DBN=AUTHOR&P21DBN=ELIB [in Ukrainian].

Kovalchuk G., Lobuzina K. (2016). Problems of creation of an integrated web resource of book monuments of Ukraine. Proceedings of the 3rd International Bibliographic Readings “Old-Books and Rare

Editions in the University Library” (Odessa, September 15-17, 2015). pp. 8–17. [in Ukrainian].

Kucheruk O., Karaman S., Karaman O. (2018). Scientific and educational electronic libraries in the professional training of future vocabulary teachers. Information technology and training tools. Vol. 65, 3, рр. 152–165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_65_3_14 [in Ukrainian].

Lobuzina E., Perenesienko I., Loshchinskaya N. (2019). Ukrainika Electronic Library: the portal of knowledge of the national library. Libraries of national academies of sciences: problems of functioning,

tendencies of development., Issue 17. pp. 50–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2019_17_6 [in Ukrainian].

Lobuzin I. (2016). Digital library projects: technological solutions and life cycle management of collections. Kyiv. [in Ukrainian].

Lobuzina K. (2019). Portals of Knowledge of National Libraries. International Scientific Conference “Library. Science. Communication: Current Trends in the Digital Age, Kyiv. URL: http://conference.nbuv.gov.

ua/report/view/id/845 [in Ukrainian].

Lobuzina K. (2015). Fundamental electronic library “Ukrainika”: technological organization and basic principles of information resources management. International Scientific Conference “Library. Science.

Communication”. URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/656 [in Ukrainian].

Lobuzina K. (2013). Information technologies of the creation of national bibliographic resources. Bibliotechnyi Visnyk, 1, 9–14. [in Ukrainian].

Lobuzina K. (2018). The Digital Face of the Scientific Library: The Hundred Years Frontier of Academic Traditions and Innovation. Bibliotechnyi Visnyk, 3, 12–17. [in Ukrainian].

Perenesienko I. (2016). Use of ontologies in the organization of electronic library information resources of a scientific library. International Scientific Conference “Library. Science. Communication”: Formation of

National Information Space (Kyiv, October 4–6, 2016). Pp. 358–362. [in Ukrainian].

Popyk V. (2015). Conceptual foundations for the development of the fundamental national electronic library “Ukrainika”. Bibliotechnyi Visnyk, 2, 3–9 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_2_3 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-10

Номер

Розділ

Статті