Інформаційні засоби відображення повсякденності в індивідуальній свідомості на тлі постмодерної реальності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2021.249328

Анотація

Метою роботи є детальний аналіз інформаційних засобів відображення об’єктивної
реальності в індивідуальній свідомості в умовах постмодерного суспільства. Методологія
дослідження ґрунтується на застосуванні діяльнісного, системного, соціокультурного підходів,
а також методів порівняльного та термінологічного аналізу. Новизна роботи полягає у тому,
що досліджено засоби відображення повсякденної реальності в індивідуальній свідомості.
Проаналізовано механізми впливу інформаційних технологій масової комунікації на суспільну
ідентичність, стиль життя та культуру загалом. Доведено, що важливу роль у процесі
усвідомлення обʼєктивної реальності відіграють такі соціокультурні явища, як постфольклор,
ритуалізація, міфологізація, енігматичні розповіді. Обґрунтовано, що свідомість особистості знаходиться в тотальному просторі, створеному засобами масової комунікації, а тому
сприйняття повсякденної реальності відбувається під впливом інформаційних технологій.
Значну роль у сучасному суспільстві відіграють процеси демасифікації повсякденного життя, які
породжують плюралізм та розмаїття думок; розважальність і гумор є головними факторами
в маніпулюванні індивідуальною та суспільною свідомістю. Висновки. Постмодерна реальність
зумовлює виникнення та розвиток таких явищ повсякденності, які перетворюються на важливий
засіб впливу на суспільну, й особливо, на індивідуальну свідомість. Повсякденне життя за
допомогою засобів масових комунікацій відображається як образ дійсності в мозку індивіда,
усвідомлюється й відтворюється як суб’єктивна реальність. Наукові розвідки у цьому напрямі
завжди будуть актуальними, оскільки повсякденність у сучасному постмодерному суспільстві
є важливим специфічним джерелом розвитку суспільства, простором зустрічі філософії,
психології, соціальних комунікацій та культури. У своїх подальших дослідженнях ми плануємо
детальніше вивчити вплив постфольклору на свідомість особистості в умовах постмодерної
реальності.
Ключові слова: повсякденність, індивідуальна свідомість, енігматичні наративи, міфологізація,
ритуалізація, постфольклор, постмодернізм, демасифікація

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті