Збалансоване природокористування

Журнал «Збалансоване природокористування» – науково-практичний рецензований журнал з актуальних проблем екології та природокористування. Журнал спрямований на розширення рамок наукових досліджень шляхом залучення до публікації авторів, які працюють на стику дисциплін: економіки та екології, економіки та сільськогосподарських наук тощо

Співзасновниками видання є Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України та Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».

Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».

Рік заснування: 2012.

Періодичність: Щоквартально.

Мова видання: Українська, російська, англійська

Тематична спрямованість журналу: висвітлення питань екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, лісових екосистем, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем


Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування» входить до Категорії Б наукових фахових видань за такими спеціальностями:


Журнал включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз: RePEc, Research Bible, РИНЦ, Advanced Science Index, Polska Bibliographia Naukowa


Research Papers
in Economics
(США)

Российский индекс
научного цитирования
(РФ)

Research Bible
(Японія)

Polska
Bibliographia Naukowa
(Польща)

Advanced Science
Indexing
(Німеччина)

Google Scholar
(США)

Зображення домашньої сторінки журналу