Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія. Географія. Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 44 випуски Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, Словаччини та Єгипту, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Вісник є фаховим виданням у галузі геології і географії (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.) та входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCat, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBible, TIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus.

 


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Випуск 47

 
Другий випуск "Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія. Екологія" за 2017 рік вийде друком у грудні 2017 року.  
Опубліковано: 2016-12-22
 
Більше анонсів...

№ 46 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Випуск 46

Зміст

Геологія

Використання пластових вод нафтогазових родовищ в якості гідромінеральної сировини на бром PDF (Русский)
О. В. Гаврилюк, В. Г. Суярко 7-14
Термобаричні умови нафтогазоносності та прогнозування фазового стану вуглеводнів (на прикладі Більче-Волицького нафтогазового району) PDF (English)
O. V. Lyubchak, I. V. Kolodiy, Y. V. Khokha 15-22
Піщаний колектор горизонту В-25-26 Березівського газоконденсатного родовища за даними вивчення керну PDF
С. Ф. Повєрєнний, С. В. Кривуля, А. Й. Лур’є, О. В. Піддубна 23-36
Хімічний склад підземних вод харківської області як фактор ризику для здоров’я населення PDF
В. М. Прибилова, А. М. Качан 37-45
Планування промислово-гідрогеологічних досліджень на завершальній стадії розробки вуглеводневих родовищ PDF
В. В. Самойлов 45-49
Новий погляд на проблему класифікації нафт PDF
Г. Я. Стебельська 50-56
Про зв’язок сучасних геодинамічних процесів у карбонатних породах з тектонічною активізацією Петрівсько-Кремінського розлому PDF
Валерій Васильович Сухов, Василь Григорович Суярко, Олександр Володимирович Чуєнко 56-61
До методики виявлення ущільнених вуглеводньонасичених порід (на прикладі Південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини) PDF
В. В. Хроль 62-67

Географія

Просторові трансформації урбанізованих територій України периферійно-індустріального типу (на прикладі міст Запоріжжя і Жовті Води) PDF
Олексій Михайлович Гнатюк 68-74
Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості PDF
І. М. Дудник 75-79
Кольорова гармонійність земного покриву як нематеріальний ресурс довкілля (ландшафтна природоохоронна територія Вооремаа, Естонія) PDF (English)
О. О. Karasov 80-85
Гідрологічний режим річки Уда та використання води за водогосподарськими роками (у межах Харківської області) PDF
В. Г. Клименко, Д. С. Балаклійський 86-91
Функціонально-компонентна структура системи торговельного обслуговування населення PDF
П. О. Кобилін 92-100
Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем PDF
О. Д. Лаврик 101-105
Формування образа міста під впливом стріт-арту і принципи стріт-артового географічного районування PDF (English)
P. O. Maslyak, O. Y. Gryniuk, K. A. Kazantseva 106-112
Туристично-господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання PDF
Г. В. Машіка 113-121
Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці PDF
Л. В. Мельник, О. О. Кривець, О. О. Батиченко 121-128
Історичний зріз становлення природничо-географічних досліджень у харківському товаристві дослідників природи в другій половині ХІХ – початку ХХ століття PDF
C. Г. Половка, О. А. Половка 129-135
Оціночно-прогностичне моделювання геодемографічної системи Харківського регіону PDF
К. Ю. Сегіда 136-145
Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території лівобережної України PDF
Вікторія Віталіївна Удовиченко 146-151

Екологія

Обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів PDF
В. М. Опара, І. М. Бузіна, С. О. Винограденко 152-157