Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія. Географія. Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 44 випуски Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, Словаччини та Єгипту, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Вісник є фаховим виданням у галузі геології і географії (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.) та входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCat, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBible, TIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus.

 


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Випуск 48

 
Перший випуск "Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія. Екологія" за 2018 рік вийде друком у червні 2018 року.  
Опубліковано: 2016-12-22
 
Більше анонсів...

№ 47 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск 47

Зміст

Геологія

Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 2. Лінійні зони горизонтально-здвигових дислокацій рифтового етапу PDF
О. В. Бартащук 7-17
Трансформація іммобільної частини скупчень легких нафтопродуктів в геологічному середовищі PDF
А. Л. Брикс, Ю. О. Негода 18-25
Палеонтологічна характеристика туронських відкладів західного схилу Українського щита PDF
А. В. Матвєєв, І. В. Колосова, Я. С. Курепа, В. В. Синєгубка, А. Д. Шоміна 26-37
До питання про умови, чинники та критерії геодинамічного ризику в межах урбанізованих територій PDF (Русский)
Татьяна Петровна Мокрицкая 38-41
До питання визначення пористості слабозцементованих і сипких порід PDF
С. Ф. Повєрєнний, А. Й. Лур’є, О. В. Піддубна 42-55
Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області PDF
М. Г. Рудий 56-63
Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина І. Суфозія PDF
Василь Григорович Суярко, В. В. Сухов, О. В. Чуєнко 64-70

Географія

Типізація регіональних урбанізаційних процесів в Україні PDF
Д. В. Венгрин, К. Ю. Сегіда 71-77
Особливості управління природокористуванням у прибережній смузі Азовського моря PDF
В. П. Воровка 77-84
Демографічна деградація Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в пострадянський період PDF
Н. В. Гусєва, О. М. Задєсєнцев 84-91
Становлення концепції світових міст: суспільно-географічні аспекти PDF (English)
N. V. Husieva, G. O. Kucheriava, O. S. Suptelo 91-100
Ґрунти в умовах кліматичних змін: адаптація, реадаптація, преадаптація? PDF
О. В. Дєдов, В. І. Пасічняк, М. І. Нагрибецький 100-105
Особливості використання геоінформаційних систем при дослідженні розселення населення регіону PDF
К. О. Кравченко 106-114
Визначення шляхів оптимізації соціально-економічного розвитку та організації міського простору Харкова на основі компонентного аналізу PDF (English)
A. V. Mazurova 115-121
Інноваційні підходи до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону PDF
Г. В. Машіка 122-132
Соціально-демографічні фактори розвитку сільського господарства Харківської області PDF (English)
L. M. Niemets, M. A. Lohvynova 133-138
Обґрунтування актуальності й доцільності картографічного забезпечення стратегій розвитку територій PDF
Н. В. Попович, В. А. Пересадько 139-144
Метод математичного моделювання в меліоративній географії та рекреації PDF (English)
V. O. Rezunenko, Yu. F. Kobchenko, O. Yu. Kobchenko 145-149
Фізико-географічні засади формування туристичного кластеру Харківської області PDF (English)
S. I. Reshetchenko, N. I. Cherkashyna, O. V. Babaieva 149-152
Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції «Академік Вернадський») PDF
О. І. Сінна, В. С. Попов, А. Ю. Утєвський 153-160
Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки PDF
Є. В. Самчук 160-168
Вирішення задачі пошуку придатної ділянки міста за допомогою просторового аналізу PDF
О. С. Чуєв 169-175

Екологія

Геоекологічний аналіз короткочасних трендів зміни структури території НПП «Слобожанський» за даними космічної зйомки PlanetScope PDF
О. В. Бодня, А. Ю. Овчаренко, І. Г. Черваньов 176-181
Геологічні та екологічні передумови розвитку гідрогеологічних «вікон» (на прикладі крейдових водозаборів Східної України) PDF
А. В. Кононенко 182-190
Гідрогеологічна захищеність бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини ДДАБ від можливого техногенного забруднення PDF
С. М. Левонюк 191-198
Оцінка впливу техногенних джерел забруднення підземних вод на території Харківської області PDF
В. М. Прибилова 198-205
Достовірна інформація про природно-техногенне геологічне середовище, як фактор зниження екологічних ризиків PDF (Русский)
В. А. Соколов, И. В. Удалов 206-210
Еколого-економічні аспекти використання супутньо-пластових вод нафтових родовищ східного регіону України PDF
Д. Ф. Чомко, М. В. Рева, Ф. В. Чомко 211-217