Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія. Географія. Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 44 випуски Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, Словаччини та Єгипту, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Вісник є фаховим виданням у галузі геології і географії (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.) та входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCat, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBible, TIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus.

 


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Випуск 46

 
Перший випуск "Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія. Екологія" за 2017 рік вийде друком у травні 2017 року.  
Опубліковано: 2016-12-22
 
Більше анонсів...

№ 45 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Випуск 45

Зміст

Геологія

Оцінка перспектив Бригадирівської солянокупольної структури за неотектонічними критеріями нафтогазоносності PDF
Н. П. Агрес, О. В. Волик, О. А. Олійник 7-14
Системна організація диз’юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 1. Лінеаменти PDF
О. В. Бартащук 14-23
Флюїдодинамічна модель покладів вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини PDF
О. Л. Василенко 23-27
Геологічні фактори формування пасткових умов у пермських відкладах Орчиківської палеодепресії Дніпровсько-Донецької западини PDF
І. В. Височанський, І. М. Самчук 28-38
Закономірності розміщення бітумо-гідротермальних асоціацій у геологічних структурах Західно-Донецького грабену PDF
Л. В. Іщенко 38-42
Розподіл мікрофосилій келовейських відкладів північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини PDF (English)
Yu. V. Klimenko, Yu. B. Dorotyak 43-52
Особливості розвитку вапнякового нанопланктону півдня і сходу України в крейдовому періоді PDF (Русский)
A. В. Матвеев 53-61
Підземні води як чинник стійкого розвитку регіону PDF
Л. М. Нємець 62-66
Якісний склад підземних вод четвертинних та еоцен-пліоценових відкладів на території Харківської області PDF
В. М. Прибилова 67-73
Про особливості суфозії карбонатних порід PDF
В. В. Сухов, В. Г. Суярко, O. В. Чуєнко 74-79
Збільшення дебіту газової свердловини при застосуванні інноваційних структурно-теплоізолюючих нано-покриттів
M. I. Fyk, Stefan Palis, Ju. I. Kovalchuk 80-85
Біостратиграфія середньої юри центральної та східної частини платформної України PDF
О. А. Шевчук 86-99
Еколого-геохімічні особливості ореолів фенітизаці проскурівського та чернігівського лужно-ультраосновних масивів Українського щита PDF
C. Є. Шнюков, В. Ю. Осипенко, Ю. Є. Никанорова 100-112

Географія

Рекреаційна придатність зелених насаджень міста Києва PDF
О. В. Аріон, Т. Г. Купач, С. О. Дем’яненко 113-122
Стратегія підвищення ефективності використання господарського потенціалу Карпатського регіону PDF
Г. В. Машіка 123-128
Просторовий розподіл кліматичних показників на території лісостепу та степу лівобережної України PDF (English)
S. I. Reshetchenko, V. H. Klymenko, N. I. Cherkashyna, V. V. Mashkina 129-133
Суспільно-географічний аналіз міграційних процесів у Кіровоградській області PDF
Ю. Ю. Сільченко, Л. Л. Семенюк 134-138

Екологія

Розробка ефективних технологій утилізації відходів підприємств енергетики та хімічної промисловості PDF (Русский)
А. М. Касимов, И. В. Удалов, И. В. Сталинская 139-147
Геохімічні критерії кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів північно-західного Причорномор’я України PDF
С. В. Корнєєнко, Д. Ф. Чомко, С. Є. Шнюков, Ф. В. Чомко 147-152
Ландшафтно-екологічне планування, як підґрунтя управлінських рішень про надання екосистемних послуг PDF
Н. В. Максименко 153-158
Екологічна безпека супутньо-пластових вод і одержання йоду PDF
Н. М. Німець, А. П. Мельник, М. О. Подустов 159-165
Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем PDF
В. М. Опара, І. М. Бузіна, О. Г. Босенко 166-171
Міграція хлорорганічних пестицидів у ґрунтових водах півдня Бахмутської улоговини PDF
Г. Є. Потапенко 172-176
Вплив техногенних факторів на еколого-гідрогеологічні характеристики крейдових водозаборів північно-східного Донбасу PDF
І. В. Удалов, А. В. Кононенко 177-183
Дослідження способів реалізації технологічних схем екологічно чистих адсорбційних установок осушування природного газу PDF
О. Л. Швейкін, Є. О. Летюк, І. А. Пуханов, О. В. Хвостова, В. М. Ткаченко 184-189