Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія. Географія. Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 44 випуски Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, Словаччини та Єгипту, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Вісник є фаховим виданням у галузі геології і географії (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.) та входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCat, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBible, TIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus.

 


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія. Екологія", 2016, Вип. 45

 
Другий випуск "Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія. Екологія" за 2016 вийде друком у січні 2017 року.  
Опубліковано: 2016-12-22
 
Більше анонсів...

№ 44 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Вісник № 44

Зміст

Геологія

Уточнення геологічних моделей експлуатаційних об’єктів у процесі їх розробки (на прикладі Більського родовища) PDF
Ю. М. Дмитровський, С. Е. Латишев 7-12
Особливості геологічної будови та розповсюдження пасток вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини PDF
О. Л. Василенко 12-16
Критерії розміщення нафтових та газових покладів у Дніпровсько-Донецькій западині з урахуванням соляної тектоніки PDF (Русский)
А. В. Загороднов 16-26
Зміни прибережно-морської седиментації в межах літодинамічного вузла Бердянської коси внаслідок антропогенного впливу PDF
М. О. Зінченко 27-35
Мікропалеонтологічна характеристика кампан-маастрихтських відкладів Пооскілля PDF
A. В. Матвєєв, А. Д. Шоміна, І. В. Колосова, В. В. Синєгубка 35-44
Методика визначення відкритої пористості та коефіцієнта стиснення пор у пластових умовах PDF (Русский)
С. Ф. Поверенный, В. М. Абеленцев, А. И. Лурье, Е. В. Поддубная 44-54
Порівняльна характеристика нормативів якості питної води, що застосовуються в окремих країнах світу PDF
В. М. Прибилова 55-62
Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів східної України PDF
І. В. Удалов, А. В. Кононенко 63-70
Піднімання пластового тиску в газоконденсатному покладі як фактор підвищення ефективності його розробки PDF
І. М. Фик, І. М. Фик 71-76

Географія

Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону PDF
О. Ю. Бордун, В. С. Грицевич 77-38
Периферійні райони столичної області, їх функціональна визначеність в умовах суспільних трансформацій (на прикладі Київської області) PDF (English)
L. М. Volovyk 84-88
Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем PDF
П. О. Кобилін 88-97
Аналіз дворівневих урбогеосистем через засоби ГІС PDF
С. В. Костріков, О. С. Чуєв 98-109
Місце і роль соціально-економічних чинників у формуванні господарського потенціалу Карпатського регіону PDF
Г. В. Машіка 110-118
Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком PDF
М. М. Мельнійчук, В. О. Зейко 118-122
Зміна ролі міст Харківської області – ретроспективний аналіз PDF
К. А. Нємець, К. О. Кравченко, К. Ю. Сегіда 123-129
Метризація селитебних ландшафтів Волинської області PDF
О. О. Ничая, Н. А. Тарасюк 129-136
Стандартизації у сфері оцінки землі PDF
В. М. Опара, О. А. Домбровська 137-142
Проблеми та перспективи розвитку пасажирського транспорту міста Харкова: суспільно-географічний аспект PDF
C. A. Отечко 143-148
Особливості розподілу атмосферних опадів на території Харківської області PDF
С. І. Решетченко, Т. Г. Ткаченко 148-152
Аналіз та оцінка еколого-господарського стану земельних угідь Рівненської області PDF
Н. А. Тарасюк, С. А. Реміз 153-160
Методологічні засади економічної георгафії (частина 1) PDF (English)
B. О. Chernov 160-165

Екологія

Використання методики екологічного сліду у конструктивно-географічному дослідженні PDF (English)
N. V. Gryshchenko 166-171
Оцінка якості води річки Лопань у межах Харківської області PDF (English)
V. H. Klymenko, N. I. Cherkashyna 172-177
Розрахунок екологічного збитку від поверхневих вод атмосферного походження (на прикладі житлової підсистеми) PDF
Н. Л. Ричак, В. М. Московкін, В. В. Кузнєцова 177-183