Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія. Географія. Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 47 випусків Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, Словаччини та Єгипту, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Вісник є фаховим виданням у галузі геології і географії (наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.) та входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCat, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBible, TIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus, Web of Science (Emerging Sources Citation Index (ESCI)

 


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Випуск 49

 
Другий випуск "Віснику ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія "Геологія. Географія. Екологія" за 2018 рік вийде друком у листопаді 2018 року.  
Опубліковано: 2018-07-09
 
Більше анонсів...

№ 48 (2018): Геологія. Географія. Екологія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск 48.pdf

Зміст

Геологія

Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 3. Структурно-кінематичні параґенези тектонічної течії зон горизонтально-здвигових дислокацій PDF
Олексій Вацлавович Бартащук
Особливості солевідкладення у газоконденсатних свердловинах PDF
Володимир Богданович Воловецький, Андрій Володимирович Гнітко, Оксана Миколаївна Щирба
Методи прогнозної оцінки сприятливості геологічного середовища будівництву об’єктів підземної урбаністики PDF
Геннадій Іванович Гайко, Іван Олександрович Матвійчук, Володимир Стефанович Білецький, Пьотр Салуга
Про положення Чорноморського регіону в загальній схемі кайнозойських тектонічних рухів Східної Європи та Близького Сходу PDF (Русский)
Сергей Владимирович Горяйнов
Пластові води Бориславського нафтопромислового району як джерело йоду та брому PDF
Неля Геннадіївна Кучманич, Ірина Володимирівна Бриндзя, Геннадій Васильович Щемельов
Газоволюметричний метод у практиці лабораторних досліджень колекторських властивостей гірських порід PDF (Русский)
Сергей Фёдорович Поверенный, Александр Владимирович Чуенко, Елена Валерьевна Поддубная, Виктор Артёмович Соколов
Літологія та геохімія осадових порід Павлівського родовища західної частини Криворізької структури PDF
Альона Ігорівна Стеценко
Геометризація масивів залізистих кварцитів за результатами геолого-структурного картування та вдосконалення ГПМ родовища (на прикладі Скелюватського родовища) PDF
Вячеслав Валерійович Стеценко, Вікторія Юріївна Осипчук
Флюїдний режим та ореольні води бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій в умовах Західно-Донецького грабену PDF (English)
Vasyl Grygorovych Suyarko, Liliya Volodymyrivna Ishchenko, Olga Volodymyrivna Gavrilyuk

Географія

Конструктивно-географічне значення досліджень ландшафтно-технічних систем PDF
Олександр Дмитрович Лаврик, Валентина Василівна Цимбалюк
Сучасний стан опустелювання ландшафтів низкогір’я і передгірних похилих рівнин Куринської западини PDF (Русский)
Аруз Матаф оглы Микаилов
Динаміка чисельності населення глобальних міст Східно-Європейського регіону PDF (English)
Lyudmyla Mykolaivna Niemets, Olga Sergiivna Suptelo, Sergii Oleksandrovich Zavetnyi, Volodymir Ivanovich Redin, Anatoliy Mikhailovich Baynazarov
Райони формування та трансформація повітряних мас, які набувають властивості суховію на території України PDF
Марія Олегівна Сліже, Юссеф Ель Хадрі

Екологія

Концепція екологічно-ощадливого землеробства для лісостепової зони PDF (English)
Sergiy Petrovych Sonko, Nadiya Vasylivna Maksymenko, Vilina Anatoliivna Peresadko, Iryna Prokhorivna Sukhanova, Olga Volodymyrivna Vasylenko, Olga Volodymyrivna Nikitina
Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина ІІ. Карст і його вплив на геологічне середовище PDF
Валерій Васильович Сухов, Василь Григорович Суярко, Костянтин Аркадійович Нємець, Андрій В’ячеславович Матвєєв