КОМПЛЕКСНЕ ПЕРЕРОБЛЕННЯ БУЛЬБ ТОПІНАМБУРА

І. Р. Біленька, Н. А. Буланша

Анотація


Розглянуто можливість комплексного перероблення бульб топінамбура. Встановлено, що застосування НВЧ-оброблення цілих бульб дозволить не здійс­нювати очищення сировини і тим самим зменшити кількість відходів у виробництві.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза плодовоовощных товаров / А.Ф. Шепелев, О.И. Кожухова. – Ростов н/Д, 2001. – 64 с.

Экспертиза продуктов переработки продуктов и овощей / И.Э. Цапалова [и др.]. – Новосибирск: Сиб. унив. из-во, 2003. – 271 с.

Ибрамджи Ж. Использование топинамбура в технологии фруктовых консервов: дис. … канд. техн. наук: 05.18.13 / Ж. Ибрамджи – О., 1993. – 194 с.

Клевцова О.М. Разработка технологий консервированных салатов на основе

топинамбура: дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01 / О.М. Клевцова. – Краснодар, 2002. – 153 с.

ПАТ. № 54830 України, МПК А 23 L 1/212. Топінамбурово-морквяна паста функціонального призначення / І.Р. Біленька, Н.А. Буланша; Одеська національна академія харчових технологій. – № 201006301; Заявл. 25.05.2010;

Опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22.

ПАТ. № 19897 України, МПК А 23 В 7/005. Спосіб захисту очищених бульб топінамбура від потемніння / О.І. Черевко, Н.В. Дуденко, В.Г. Горбань,Л.Ф. Павлоцька, В.І. Жогло; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – № 200602841; Заявл. 13.03.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.

Станкевич Г.М. Оптимізація рецептур соків та паст на основі ферментованого топінамбура / Г.М. Станкевич, І.Р. Біленька, Н.А. Буланша // Харчова наука і технологія. – 2011. – № 4(17). – С. 86-90.