Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст статті повинен бути виконаний:

  • в редакторі Microsoft Word без форматування у форматі А4 (210×297);
  • шрифт Times New Roman, стиль – звичайний, кегль – 14;
  • міжрядковий інтервал – одинарний, поля з усіх боків – 20 мм;
  • обсяг матеріалів – не менше п'яти повних та не більше восьми сторінок комп’ютерного тексту, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, літературу. Площа, зайнята рисунками не повинна перевищувати 25% від загального обсягу;
  • мова викладання – українська, російська або англійська.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

У назві бібліографічного списку наводять слово «Список» (наприклад «Список використаної літератури», «Бібліографічний список» тощо).

У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті, не більше 10 джерел, з датою їх видання,  не пізніше 20 років. Посилання на літературні джерела подають у квадратних дужках в порядку цитування.

У списку літератури кожне україномовне та російськомовне джерело слід подавати спочатку мовою оригіналу, а потім англійською мовою. Транслітерація прізвищ авторів, у залежності від мови оригіналу, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам системи BGN/PCGN (для російської мови).

Порядок оформлення україномовних та російськомовних джерел, наданих мовою оригіналу, повинен відповідати ГОСТ 7.1-2006. Оформлення джерел англійською мовою повинно виконуватися згідно вимогам гарвардського стилю (стиль «автор-дата»).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.