Поточний номер

№ 30 (2013): Обладнання та технології харчових виробництв
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику наукових праць уміщено матеріали, в яких розкрито резуль­тати досліджень у галузі розробки та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, розробки нових технологій виробництва продук­тів харчування.

Розглянуто окремі аспекти технічного рівня та якості устаткування; автоматизацію виробничих процесів; приборні методи дослідження харчових продуктів; нові технології виробництва продуктів харчування, підвищення їх харчової цінності та поліпшення споживчих властивостей.

Опубліковано: 2014-02-26

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ І ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

Переглянути всі випуски

Рік заснування:

 

1998

Проблематика:

 

розробка та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, створення нових технологій виробництва продуктів харчування

Свідоцтво про державну реєстрацію:

 

КВ № 13181-2065 ПР від 25.07.2007

Фахова реєстрація у ВАК України:

 

постанова №1-05/4 від 14.10.2009

Галузь науки:

 

технічні науки

Періодичність:

 

2 рази на рік

Мова видання:

 

українська, російська, англійська

Засновник:

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Головний редактор:

 

Шубін Олександр Олександрович, доктор економічних наук

Заступники головного редактора:

 

Сукманов Валерій Олександрович, доктор технічних наук

Гніцевич Вікторія Альбертівна, доктор технічних наук

Відповідальний секретар:

 

Гладка А.Д., кандидат технічних наук

Відповідальний  за сайт:

 

Коренець Ю.М.

Адрес редакції:

 

вул. Щорса, 31, Донецьк, Україна, 83050