Про журнал

Галузь та проблематика

Галузь науки: технічні науки.

Проблематика збірника: розробка і дослідження харчового та торговельно-технологічного обладнання, створення нових технологій виробництва продуктів харчування.

Процес рецензування

Статті проходять обов'язкове зовнішнє (рецензія доктора наук, наукові інтереси якого збігаються із проблематикою статті) та внутрішнє подвійне (сліпе) рецензування.

Для опублікування у збірнику матеріалів статті необхідно отримати та представити до редакції збірника рецензію доктора наук зі сторонньої організації, де, крім підпису рецензента, обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада, місце роботи, напрямок його наукових досліджень.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Збірник наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв" засновано у 1998 році. 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №13181-2065 ПР від 25.07.2007 

Фахова реєстрація у ВАК України відповідно до постанови №1-05/4 від 14.10.2009