НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СЕЛЕНОДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ

М. П. Головко, Т. М. Головко, В. Г. Применко

Анотація


У статті наведено аналіз наявної інформації щодо обґрунтування селенодефіциту в Україні, розкрито наукові і практичні аспекти та передумови вирішення проблеми.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сучасний стан сільськогосподарських угідь України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:.

Івашина Л.Л. Технологія молочно-білкових напівфабрикатів з йодвмісними добавками: дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16 / Л.Л. Івашина. – Х., 2011. – 230 с.

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: стат. зб. / За ред. Н.С. Власенко. – К.: Держ. служба статистики України, 2012. – 54 с.

Колісниченко Т.О. Технологія борошняних формованих виробів функціонального призначення з йодвмісними добавками: дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16 / Т.О. Колісниченко. – Х., 2005. – 206 с.

Макарнікова Л.А. Дефіцит селену та шляхи його корекції в організмі людини / Л.А. Макарнікова, Л.А. Шигіна, Г.А. Гореликова // Пиво та напої. – 2005. – № 1. – С. 34-36.

Erbersdobler H.F. Summarising lecture and prospects for future research and development / H.F. Erbersdobler // Functional Foods-Challenges for the New Millenium. – P. 323-325.

Питьевая вода «Дарида», обогащенная селеном [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

Бубеев И.Т. Разработка способа получения обогащенных селеном продуктов питания: автореф. … канд. техн. наук: 05.18.16 / И.Т. Бубеев. – Улан-Удэ, 2007. – 18 с.

Продукция ООО «НИИ лечебно-оздоровительного питания и новых технологий». Клуб потребителей АРГО [Электронный ресурс]. – Режим доступу: .

Голубкина Н.А. Влияние биологически активной добавки автолизата обогащенных селеном пекарских дрожжей на состояние кишечного барьера у крыс при анафилаксии / Н.А. Голубкина [и др.] / Вопросы питания. – 1998. – № 3. – С. 18-22.

Вода питьевая «БогАтырская» Se+2, обогащенная органическим селеном [Электронный ресурс]. – Режим доступу: .

«Селен-актив» спасает сосуды. Атакует химеру преждевременной старости // Жизнь за всю неделю. – 2007. – Вып. № 45. – С. 12.