ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ ЗАМОРОЖЕНОГО М’ЯСНОГО ФАРШУ ВИСОКОШВИДКІСНИМ СТРУМЕНЕМ ВОДИ

О. В. Гордієнко

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність подальшого дослідження процесу водорізання харчових продуктів, що використовуються в переробній і харчовій промисловостях. Розпочато вивчення процесу різання замороженого м’ясного фаршу високошвидкісним струменем води. У результаті  експериментальних досліджень, що проводились, встановлено деякі попередні закономірності цього процесу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гордієнко О.В. Гідрорізання в харчовому виробництві / О.В. Гордієнко, А.В. Погребняк, С.О. Фоменко //Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 16. – С. 26-31.

Гордієнко О.В. Розробка та дослідження обладнання для водорізання харчових продуктів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12 / О.В. Гордієнко. – Донецьк, 2010. – 18 с.

Погребняк А.В. Інтенсифікація процесу гідрорізання м’яса глибокої заморозки: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12 / А.В. Погребняк. – Донецьк, 2011. – 20 с.

Заплетников И.Н. Оборудование водорезания пищевых продуктов: моногр. / И.Н. Заплетников, А.В. Гордиенко, А.В. Погребняк. – Донецк: ДонНУЭТ, 2012. – 207 с.

Гордиенко А.В. Основные параметры, влияющие на водорезание пищевых продуктов/ А.В. Гордиенко // Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка: VІ Міжнар. наук.-техн. конф., 2009 р., Святогірськ: [тези доп.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 4-6.

Гордієнко О.В. Дослідження процесу водорізання харчових матеріалів і продуктів / О.В. Гордієнко, А.В. Погребняк // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 18 – С. 280-287.

Заплетніков І.М. Експериментальне визначення впливу фізико-механічних властивостей харчових продуктів на процес їх водорізання / І.М. Заплетніков, О.В. Гордієнко, А.В. Погребняк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – 2009. – Т. 11, № 2 (41), ч. 5. – С. 38-42.