ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ШАРІ РУХОМОЇ НАСАДКИ ОСУШУВАЛЬНОГО КОНТУРУ СОНЯЧНИХ СИСТЕМ

В. П. Данько

Анотація


У статті наведено результати експериментальних досліджень процесів тепломасообміну в абсорбційних апаратах систем сонячного теплохолодопостачання. Розроблено інженерні рекомендації щодо режимних і конструктивних параметрів абсорбційних тепломасообмінних апаратів із рухомою насадкою.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорошенко А.В. Компактная тепломассообменная аппаратура для холодильной техники (теория, расчет, инженерная практика): дис. ... д-ра техн. наук: 05.05.14 / А.В. Дорошенко. – О., 1992. – Т. 1. – 350 с., Т. 2. – 260 с.

Горин А.Н. Альтернативные холодильные системы и системы кондиционирования воздуха / А.Н. Горин, А.В. Дорошенко. – 2-е перераб. и доп. изд. – Донецк: Норд-Пресс, 2007.

Дорошенко А.В. Комбіновані сучасні системи теплохолодопостачання та кондиціонування повітря / А.В. Дорошенко, В.П. Данько // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 26. – С. 517-522.

Данько В.П. Розробка метало-полімерних сонячних колекторів для багатофункціональних сонячних систем / В.П. Данько // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 29. – С. 34-43.