ЗАСТОСУВАННЯ ПЕКТИНОВМІСНОЇ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА КОМБІНОВАНИХ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

У. С. Йовбак, О. М. Кирпіченкова, В. І. Оболкіна, І. О. Крапивницька

Анотація


У статті наведено результати досліджень впливу гідролізованого морквяного пюре з підвищеним вмістом низькоетерифікованого пектину та додаткових структуроутворювачів на формування структури напівфабрикатів для комбінованого бісквітного печива з желейною начинкою та пряникових ви­робів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Капрельянц Л.В. Функціональні продукти / Л. Капрельянц, К. Іоргачова. – О.: Друк, 2003. – 334 с.

Просеков А.Ю. Устойчивость пенообразных масс / А.Ю. Просеков // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2001. – № 7. – С. 40-45.

Пат. 73050 Україна, МПК А 23L 1/06 (2006.01). Спосіб виробництва пектиновмісного овочевого пюре / І.О. Крапивницька; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – заявл. 24.02.12; опубл. 10.09.12, Бюл. № 17.

Жушман А.И. Модифицированные крахмалы как эффективные добавки / А.И. Жушман, В.Г. Карпов // Пищевая промышленность. – 1996. – № 6 – С. 8.

Пат. 72163 Україна, МПК (2012.01) А32G 3/00. Спосіб виробництва бісквітно-збивного здобного печива «Шантане» / В.І. Оболкіна, О.М. Кирпіченкова, Л.С. Букшина, І.О. Крапивницька; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – заявл. 23.01.12; опубл. 10.08.12, Бюл. № 15.

Пат. 68252 Україна, МПК (2012.01) А32G 3/00. Спосіб виробництва заварних пряників / В.І. Оболкіна, О.М. Кирпіченкова, А.А. Кандиба, І.О. Крапивницька; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – заявл. 06.07.11; опубл. 26.03.12, Бюл. № 6.