ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВИНОГРАДУ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Т. В. Калиновська, І. О. Крапивницька, В. І. Оболкіна, С. Г. Кияниця

Анотація


У статті досліджено хімічний і біохімічний склад вичавок винограду тех­нічних сортів. Наведено результати досліджень з визначення кількісного складу фенольних і пектинових речовин у вичавках винограду. Визначено можливість використання продуктів переробки винограду у виробництві кондитерських виробів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Трошин Л.П. Ампелография и селекция винограда / Л.П.Трошин – Краснодар: Вольные мастера, 1999. – 134 с.

Шольц Е.П. Технология переработки винограда / Е.П. Шольц, В.Ф. Пономарев. – М.: Агропромиздат, 1990. – 447 с.

Донченко Л.В. Пектин: основные свойства, производство и применение / Л.В. Донченко, Г.Г. Фирсов. – М.: ДеЛипринт, 2007. – 276 с.

Наумова Л.Г. Биохимическая и диетическая характеристика столового винограда / Л.Г. Наумова // Виноделие и виноградарство. – 2004. – №1. – С. 36-38.

Филиппова Т.В. Изучение полисахаридов сахарной свеклы и винограда: автореф. дис. … канд. биол. наук / Т.В. Филиппова. – Кишинев, 1968. – 21 с.

Біотехнологічні основи виробництва білка і пектину з відходів переробки плодів та винограду / В.М. Єжов, Г.Г. Валуйко, О.С. Луканін, І.Р. Клечак. – К.: Урожай, 1993. – 120 с.

Арасимович В.В. Биохимия винограда в онтогенезе / В.В. Арасимович, С.В. Балтага, Н.П. Пономарева; под ред. С.М. Иванова. – Кишинев: Штиинца, 1975. – 151 с.

Бегунова Р.Д. Химия вина / Р.Д. Бегунова – М.: Пищ. пром-сть, 1972. – 223 с.

Багатурия Н.Ш. Грузинское виноделие. Теория и практика / Н.Ш. Багатурия. – Тбилиси, 2010. – 210 с.