РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСО-РОСЛИННИХ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ З ЙОДОВМІСНИМИ ДОБАВКАМИ

Т. О. Колісниченко, М. В. Чабаненко

Анотація


У статті подано розробку технології та результати органолептичних досліджень м'ясо-рослинних січених напівфабрикатів підвищеної харчової цінності. Розглянуто переваги використання йодовмісних добавок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пересічний М.І. Технологія продукції громадського харчування з використанням біологічно активних добавок: монографія / М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко, П.О. Карпенко. – К.: КНТЕУ, 2003. – 322 с.

Грищенко І.М. Дієтичне та дитяче харчування: навч. посіб. / І.М. Грищенко, Н.М. Кравчук. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 288 с.

Сборник технологических нормативов, рецептур блюд для дошкольных учебных заведений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных заведений. – Пермь, 2008. – 433 с.

Смоляр В.І. Основні тенденції в харчуванні населення України / В.І. Смоляр // Проблеми харчування. – 2007. – № 4.