ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРГУВАННЯ ЖИРОВОЇ ЕМУЛЬСІЇ В ПУЛЬСАЦІЙНОМУ АПАРАТІ З ВІБРУЮЧИМ РОТОРОМ

К. О. Самойчук, А. О. Івженко

Анотація


У статті подано результати експериментальних досліджень енерговитрат та якості диспергування жирової емульсії в пульсаційному апараті з вібруючим ротором.

Повний текст:

PDF

Посилання


Промтов М.А. Машины и аппараты с импульсными энергетическими действиями на обрабатываемые вещества: учеб. пособие / А.М. Промтов. – М.: Машиностроение-1, 2004. – 136 с.

Линник А.Ю. Совершенствование процесса получения пищевых эмульсий на роторном аппарате и определение их параметров методами математического моделирования: дис. … канд. техн. наук: 05.18.12 / А.Ю. Линник. – М., 2008. –

с.

Пат. № 41129 Україна, B01 F 7/12. Роторно-пульсаційний апарат / А.О. Івженко, О.В. Гвоздєв, О.В. Івженко; заяв. і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u200812874; заявл. 04.11.2008;

опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9.

Гвоздев О.В. Використання комп’ютерних програм для дослідження процесів гомогенізації в роторно-пульсаційному апараті / О.В. Гвоздев, А.О. Івженко //

Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку: VII міжнар. наук.-практ. конф.: [тези доп.]. – Донецьк-Святогірськ,

– С. 131-133.