ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЛОДОВОГО БОРОШНА З ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА НА СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ЗДОБНОГО ПЕЧИВА

А. П. Скрипко, В. І. Оболкіна, Н. О. Ємельянова, С. Г. Кияниця

Анотація


У статті наведено результати досліджень впливу вівсяного солодового борошна на фізико-хімічні та структурно-механічні властивості тіста та якість здобного печива. Науково обґрунтовано інноваційну технологію печива з підвищеною харчовою та біологічною цінністю.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ємельянова Н.О. Технологія солодових екстрактів, концентратів квасного сусла і квасу / Н.О. Ємельянова. – К.: УДУХТ, 1994. – 151 с.

Вплив борошна пророщених злаків на якість і подовження терміну зберігання заварних пряників / В. Оболкіна [та ін.] // Харчова і переробна промисловість. – 2005. – № 12. – С. 22-23.

Пат. 72044 Україна, МПК А 21D 13/08(2006.01). Печиво вівсяне / Оболкіна В.І., Скрипко А.П., Кияниця С.Г., Тарадай Т.М., Ємельянова Н.О., Ковбаса В.М.; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – Заявл. 07.12. 11; опубл. 10.08. 12, Бюл. № 15.