УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КАЗЕЇНУ

Ю. М. Ткачук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, В. Ф. Доценко

Анотація


У статті наведено результати досліджень з удосконалення технології хліба підвищеної біологічної цінності за використання казеїну. Обґрунтовано спосіб виробництва хліба з казеїном і розроблено його технологічну схему.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кретович В.Л. Проблема пищевой полноценности хлеба / В.Л. Кретович, Р.Р. Токарева. – М.: Наука, 1978. – С. 147-149.

Дробот В.И. Использование нетрадиционного сырья в хлебопечении / В.И. Дробот. − К.: Урожай, 1988. − 152 с.

Гігієнічна характеристика харчових продуктів рослинного походження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

Бондар Н.П. Дослідження технологічних властивостей харчового люпину і розробка способів використання його у хлібопекарській промисловості: дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01 / Н.П. Бондар. – К., 2006. – 265 с.

Годунова Л.Ю. Повышение пищевой ценности хлебобулочных изделий применением побочных продуктов мукомольного производства / Л.Ю. Годунова. – К., 1984. – С. 14-28.

Мицык В.Е. Сухая кровь как уникальный невостребованный резерв белка /В.Е. Мицык // Пути решения проблемы пищевого белка в Украине: науч.-

практ. конф.: [тез. докл.]. – К.: КТЭИ, 1994. – С. 79-80.

Казеїн та казеїнати. Технічні умови: ДСТУ 4639:2006. – [Чинні від 2007-07-01]. – К., 2007. – 17 с.

Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва / В.І. Дробот. – К.: Руслана, 1998. – 102 с.