ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПРЕСОРА НА НОВИХ СУМІШАХ НА ОСНОВІ АМІАКУ

С. П. Ясинський, М. Г. Хмельнюк, О. Г. Федорів

Анотація


У статті розглянуто застосування сумішей аміаку з ізобутаном (R600a) та дифторетаном (R152a). Досліджені суміші дозволяють підвищити енергетичну ефективність і поліпшити експлуатаційні характеристики циклів холодильних машин.


Повний текст:

PDF

Посилання


Khmelnyuk M. Binary mixtures of alternative and natural refrigerants: thermodynamic and phase behaviour / M. Khmelnyuk, V. Vozny, V. Mazur // Proc. International

Congress of Refrigeration. – Washington, 2003. – ICR 0212.

Binary mixtures of alternativ and natural refrigerants on the basis of ammonia / M. Khmelnyuk [etc.] // Proc. Int. Conf. On Ammonia Refrigerant Technology for Today and Tomorrow, 2007, April 19-21. – Ohrid (Macedoniа), 2007.

Хмельнюк М.Г. Исследование фазового равновесия смеси R717/R152а / М.Г. Хмельнюк, С.В. Артеменко, С.П. Ясинский // Холодильна техніка і технологія. – 2012. – № 3. – С. 29-33.

Хмельнюк М.Г. Определение типа фазового равновесия смеси холодильных агентов на основе аммиака / М.Г. Хмельнюк, В.О. Шевченко, И.Г. Чумак // Холодильна техніка і технологія. – 2006. – № 4 (102). – С.13-17.

Хмельнюк М.Г. Энергетическая эффективность холодильных машин, работающих на смесях на основе аммиака / М.Г. Хмельнюк // Холодильная техника и технология. – 1999. – Вып. 61. – С. 53-56.