АЛГОРИТМ САМОНАЛАШТУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА В САУ ПРОЦЕСОМ ГРАНУЛЮВАННЯ КОМБІКОРМІВ

О. М. Жигайло, В. А. Хобін

Анотація


Для об'єктів технологічного типу використовується розширений метод типової статистичної ідентифікації. Розроблена за його допомогою процедура поетапної ідентифікації об'єкта управління в замкненому контурі склала основу для розв’язання задачі адаптації (самоналаштування регулятора) у сис­темах управління процесом гранулювання комбікормів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Жислин Я.М. Дробильное и прессующее оборудование комбикормового завода: учеб. пособие / Я.М. Жислин, Б.И. Пикус. – М.: Агропромиздат, 1987. – 118 с.

Хобин В.А. Имитационная модель процесса гранулирования / В.А. Хобин, А.И. Парамонов // Моделирование в прикладных научных исследованиях: матер. семинара. – О., 1997. – С. 29-34.

Жигайло О.М. Ідентифікація моделі об’єкту в замкнутому контурі та її застосування в САУ ГБ / О.М. Жигайло, В.А. Хобін // Зб. наук. пр. – 2001. – Вип. 21. – С. 153-157.