КРІОСКОПІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛІДНОЇ ТА КАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ

Д. М. Одарченко

Анотація


У статті сформульовано принципово нові підходи щодо визначення якос­ті ягідних напівфабрикатів. Експериментально встановлено термодинамічні величини, що дозволило обґрунтовано оцінити якісний склад плазми з журавлини великоплідної та калини звичайної.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аронов И.З. Качество продукции и безопасность: что первично? / И.З. Аронов // Стандарты и качество. – 2006. – № 1. – С. 34-37.

Орлова Н.Я. Заморожені плодоовочеві продукти: проблеми формування асортименту та якості / Н.Я. Орлова, С.О. Белінська. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 336 с.

Пат. 13953 Україна, A23L 1/00. Пристрій для визначення кількості вільної та зв'язаної вологи при температурах, близьких до температури рідкого азоту / Одарченко А.М., Одарченко Д.М., Погожих М.І.; заявник та патентовласник

ХДУХТ. – № 200511091; заявл. 23.11.2005; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4. – 4 с.

Телеснин Р.В. Молекулярная физика / Р.В. Телеснин. – М.: Выс. шк., 1965. – 297 с.

Основы физической химии. Теория и задачи: учеб. пособие для вузов / В.В. Еремин [и др.]. – М.: Экзамен, 2005. – 480 с.