ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ПАРОКОНВЕКТОМАТІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ

В. Г. Погребняк, І. А. Федоркіна

Анотація


У статті наведено результати порівняльних досліджень техніко-експлу­атаційних, теплових і аеродинамічних параметрів найбільш популярних моделей пароконвектоматів різних виробників. Установлено, що випробовувані моделі мають деякі відмінності в основних параметрах. Так, різниця між окремими моделями з витрати води і електроенергії досягає 50-60%, з питомої споживаної потужності – 20-25%, а з тепловтрат – понад 50%. За результатами випробувань можна зробити висновок, що найбільш сприятливі експлу­таційні параметри мають пароконвектомати моделі Unоx. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Груданов С. Нові жарильні шафи з конвективно-радіаційним і паровим обігрівом / С. Груданов, Б. Суховерков, М. Гузман // Громадське харчування. –

– № 1. – С. 58-60.

Дмитрячев И. Пароконвектомат: второй шеф на кухне / И. Дмитрячев // Ресторанный бизнес. – 2003. – № 8. – С. 24-26.

Доброва Е.В. Исследование изменений химического состава кулинарных изделий из рыбы, курей под влиянием различных способов тепловой обработки /

Е.В. Доброва // Проблемы влияния тепловой обработки на пищевую ценность продуктов питания. – М.: НИОП, 1991. – С. 51-55.

Захаров А.А. Повышение эффективности процесса обработки пищевых продуктов в пароконвектоматах: автореф. дис. … канд. техн. наук / А.А. Заха-

ров. – М., 2004. – 91 с.

Куткина М.Н. Характеристика режимов тепловой обработки в пароконвектомате / М.Н. Куткина, Е.Ю. Фединишина // Новое в технологии продуктов в общественном питании, товароведения и экспертизы потребительских товаров. – СПб.: СПТЭИ. – 2005. – С. 18-21.

Куткина М.Н. Особенности тепловой обработки кулинарных изделий в пароконвектоматах / М.Н. Куткина, Е.Л. Иванов, Е.Ю. Фединишина // Научно-прикладные аспекты технологии продуктов и организации общественного питания. – СПб.: СПТЭИ. – 2006. – С. 14-18.