МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СТРУМЕНЯ ЗА УМОВИ ПАДІННЯ ЙОГО НА ДНО БАНКИ

С. В. Кюрчев, І. М. Змєєва

Анотація


У статті побудовано математичну модель процесу розливання харчової рідини в скляну тару та проаналізовано гідродинамічну поведінку струменя за допомогою числового моделювання на основі програмного комплексу ANSYS. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Ярмолинский Д.А. Элементы конструкций автоматов линий розлива вин (расчет и конструирование) / Д.А. Ярмолинский, Ц.Р. Зайчик. – М.: Машиностроение, 1974.

Степанов И.А. Автоматические линии розлива пищевых жидкостей / И.А. Степанов, П.Н. Галасов. – М.: Пищ. пром-сть, 1971.

Харитонов Н.Ф. Автоматы и поточные линии вин / Н.Ф. Харитонов, Д.А. Ярмолинский. – М.: Машиностроение, 1967.

Madenci E. The finite element method and applications in engineering using ANSYS / Е. Madenci, І. Guven. – Springer Science+Business Media, 2006. – 686 p.

Лавріненко Н.М. Кінцево-елементне моделювання в інженерних розрахунках / Н.М. Лавріненко [та ін.]. – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – 668 с.