ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПОНЕНТІВ МОЛОЧНО-РОСЛИННОГО ДЕСЕРТУ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Л. М. Тележенко, О. В. Золовська, Я. А. Голінська

Анотація


У статті наведено дані математичного моделювання рецептурного складу молочно-рослинного десерту й отримано математичну модель, яка описує раціональне співвідношення компонентів для покращення збитості десерту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. № 877 // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 192.

Тележенко Л.Н. Разработка технологии молочно-растительного десерта профилактического назначения / Л.Н. Тележенко, С.Л. Колесниченко, Е.В. Золовская // Хранителна наука, техника и технологии: науч. труд. на УХТ. – 2012. – Т. LIX. – C. 422-426.

Станкевич Г.М. Оптимізація рецептур соків та паст на основі ферментованого топінамбура / Г.М. Станкевич, І.Р. Біленька, Н.А. Буланша // Харчова наука і технологія. – 2011. – № 4 (17). – С. 86-90.

Остапчук М.В. Математическое моделирование на ЕОМ / М.В. Остапчук, Г.М. Станкевич. – О.: Друк, 2006. – 313 с.

Грачев Ю.П. Математические методы планирования экспериментов / Ю.П. Грачев. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 200 с.

Математическое планирование процессов пищевых производств: учеб. пособие / Под ред. Н.В. Остапчука. – К.: Вища шк., 1992. – 175 с.