ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЦЕПТУРНИХ КОМПОЗИЦІЙ КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБУ МАРШМЕЛОУ ДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В. В. Бадрук, А. М. Дорохович

Анотація


Запропоновано удосконалену методику оптимізації рецептурних компози­цій шляхом використання трифакторного рототабельного центрального композиційного планування (ЦКП) на прикладі піноподібного кондитерського виробу маршмелоу дієтичного призначення. Визначено оптимальні значення керованих факторів, на основі яких розроблено і створено рецептуру на новий виріб.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дорохович А.М. Оптимізації технологічних процесів галузі (кондитерське виробництво): конспект лекцій для студ. спец. 7.091702 «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» / А.М. Дорохович, В.І. Оболкіна, О.О. Гавва. – К.: НУХТ, 2009. – 89 с.

Вироби кондитерські маршмелоу: ТУ У 19492247.011. – 2001.

Яценко В.М. Розробка раціональних технологій нових кондитерських виробів на основі желатину: дис. … канд. техн. наук: спец. 05.18.01 / В.М. Яценко; Національний університет харчових технологій. – К., 2002. – 209 с.

Дорохович А.Н. Маршмелоу диетического и функционального назначения / А.Н. Дорохович, В.В. Бадрук // Продукты и ингредиенты. – 2012. – № 9. – С. 34-35.

Дорохович А.Н. Сахарозаменители нового поколения низкой калорийности и гликемичности / А.Н. Дорохович, В.В. Дорохович, Н.П. Лазоренко // Продукты и ингредиенты. – 2011. – № 6. – С. 46-48.

Дорохович В.В. Сахарозаменители нового поколения и их использование при производстве диабетических кондитерских изделий / В.В. Дорохович // Продукты и ингредиенты. – 2006. – № 4.– С. 18-20.

Полумбрик М.О. Вуглеводи в харчових продуктах і здоров’я людини / М.О. Полумбрик. – К.: Академперіодика, 2011. – 487 с.

Пат. 40623 Україна, МПК А 23 L 1/10. Спосіб визначення показника глікемічності харчового продукту / А.М. Дорохович, В.М. Ковбаса, М.П. Гуліч, В.В. Дорохович, О.М. Яременко; заявник та патентовласник Національний

університет харчових технологій. – заявл 10.07.08; опубл. 27.04.09, Бюл. № 8.