ТОПІНАМБУР І ЕКСТРАКТИ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ – ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПОЇВ

І. С. Тюрікова

Анотація


У статті представлено результати досліджень з розробки технології біологічно цінних напоїв на основі топінамбура. Вивчено вплив вмісту горіхової добавки на фізико-хімічні й органолептичні показники напоїв. Підібрано оптимальні рецептури купажів і визначено їхні якісні показники.


Повний текст:

PDF

Посилання


Баженова Е.Н. Разработка технологии сбалансированных композиций для функциональных напитков: дис. ... канд. техн. наук / Е.Н. Баженова. – М., 2009. – С. 11-15.

Голубев В.Н. Комплексное использование топинамбура / В.Н. Голубев, И.С. Шишкина, Г.В. Мамонова // Экология человека: пробл. и состояние лечеб.-профилакт. питания: ІІІ междунар. симпозиум: тезисы докл. – М., 1994. – С. 62-63.

Тюрікова І.С. Волоський горіх молочної стадії стиглості – джерело БАР / І.С. Тюрікова, Г.М Рибак, Л.П. Холодний // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2008. – Вип. 18. – С. 53-57.

Тюрікова І.С. Вплив попередньої підготовки топінамбура на отримання біологічно цінного соку / І.С. Тюрікова // Наукові праці Одеської нац. акад. харч. техн. – 2012. – Вип. 42. – Т. 2. – С. 69-72.

Шаззо Р.И. Функциональные продукты питания / Р.И. Шаззо, Г.И. Касьянов. – М.: Колос, 2000. – 247 с.