Том 3, № 12 (2015)

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF
с Т 1-2
CONTENT PDF
Зміст CONTENT 4-7
ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Ігорівна Павленко 8-13
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З УГОРЩИНОЮ PDF
Ганна Володимирівна Дугінець 14-19
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Миколаївна Туніцька 20-25
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР PDF
Наталія Валентинівна Прямухіна 26-32
СУТНІСТЬ ТА ПРИРОДА МОДЕЛЕЙ ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Наталя Анатоліївна Ємельянова 33-38
Управління розвитком промислових підприємств: підходи та методологія. PDF
Ігор Володимирович Філіпішин 39-44
ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ PDF
Світлана Вікторівна Харабуга 45-53
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Володимир Петрович Задорожний, Світлана Володимирівна Онищенко 54-61
ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віктор Олександрович Шишкін, Анастасія Ігорівна Оверченко 62-68
РИНОК СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ PDF
Юрій Миколайович Пархоменко 69-77
ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ – ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Юрій Олександрович Усик 78-84
РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ PDF
Оксана Валеріївна Болдуєва, Олена Сергіївна Богма 85-90
Загальнотеоретичні й прикладні проблеми формування стратегії розвитку промислового виробництва України в умовах економічної кризи PDF
Ольга Юриївна Кудріна 91-98
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ, МОЖЛИВОСТІ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Володимирівна Бріцина 99-106
СТРАТЕГІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Михайло Валентинович Узун 107-112
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕКРУТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Ярослава Сергіівна Сємєняк 113-117
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МІНІМІЗАЦІЇ ОПОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ігор Ігорович Сташкевич 118-124
МЕТОДИ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Наталя Олександрівна Обухова 125-131
Соціально-економічний прогноз місця продовольчого комплексу України в забезпеченні споживчих потреб населення України у продуктах харчування. PDF PDF (English)
Ірина Анатоліївна Маркіна 132-143
Процеси ресурсозбереження промислових підприємств в сучасних умовах. PDF PDF (English)
Наталя Євгенівна Вітка 144-149
Концептуальні підходи до визначення сутності інвестиційного проекту та його життєвого циклу. PDF PDF (English)
Олена Валеріївна Ястребова 150-155
Сучасні тенденції вищої освіти в Німеччині, Польщі та Україні (порівняльний аналіз) PDF PDF (English)
Тетяна Петрівна Настич 156-165
Соціальний захист населення України. PDF PDF (English)
Олеся Віталіївна Марценюк 166-170
Теоретические подходы к трансформации интеллектуальных инвестиций в промышленной отрасли PDF PDF (English)
Наталія Володимирівна Марченко 171-177
Аналіз науково-методичних підходів до оцінки рівня економічного розвитку підприємства. PDF PDF (English)
Ганна Михайлівна Сєркова 178-184
Сучасний стан розвитку національного портового комплексу PDF PDF (English)
Максим Миколайович Мальцев 185-190
Особливості реалізації функцій заробітної плати в кризових умовах. PDF PDF (English)
Крістіна Павлівна Якименко 191-197
Новые подходы к обучению персонала в корпоративной системе управления человеческими ресурсами. PDF PDF (English)
Вадим Сергійович Бойченко 198-204
Avtors PDF
Автори Avtors 205-206