№ 4 (6) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Технічні науки

ГОМОМОРФНЕ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ У ХМАРНИХ СХОВИЩАХ МЕТОДОМ МАТРИЧНИХ ПОЛІНОМІВ PDF
Олександр Ігорович Белей 5-14
МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
Юрій Костянтинович Давидовський, Олександр Анатолійович Рева, Ольга Володимирівна Малєєва 15-22
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЙ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ PDF
Світлана Юріївна Даншина 23-32
МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ РОБІТ ТА ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗКЛАДОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ PDF
Анна Анатоліївна Дорохіна, Альона Юріївна Старостіна, Роман Володимирович Артюх 33-41
ЯДЕРНА НЕЧІТКА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ПОТОКІВ ДАНИХ НА ОСНОВІ АНСАМБЛЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
Поліна Євгеніївна Жернова, Євгеній Володимирович Бодянський 42-49
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ЩОДО РОЗРАХУНКУ КРИТЕРІЇВ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Андрій Ярославович Кузишин, Андрій Васильович Батіг 50-56
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ВІДМОВ ТАНТАЛОВИХ ОКСИДНО-НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КОНДЕНСАТОРІВ З ТВЕРДИМ ДІЕЛЕКТРИКОМ PDF (English)
Igor Nevliudov, Valeriy Gurin, Dmytro Gurin 57-61
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ХОЛОСТИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ІНСТРУМЕНТА ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ PDF
Антон Олегович Скоркін, Олег Леонідович Кондратюк, Олена Павлівна Старченко 62-70
МУЛЬТИАГЕНТНИЙ ПІДХІД В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОСТОРОМ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ PDF (English)
Valentin Filatov, Valerii Semenets 71-76
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ОПОРУ ЗМІНАМ В ОРГАНІЗАЦІЇ PDF (English)
Lyudmyla Chernova, Oleksandra Mazurkevych, Liubava Chernova 77-83
ВПЛИВ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧИХ ВИПРОБУВАНЬ ТВЕРДОСПЛАВНИХ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЗМІЦНЕНИХ ОІМП НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ PDF
Максим Валерійович Шаповалов, Віктор Дмитрович Ковальов, Яна Василівна Васильченко 84-92
РОЗРОБКА МЕТОДУ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕЖИМІВ РОБОТИ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117 НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Юрій Миколайович Шмельов, Сергій Ігорович Владов, Олексій Федорович Кришан, Станіслав Денисович Гвоздік, Людмила Іванівна Чижова 93-102

Економічні науки

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Валентина Василівна Кирій, Дмитро Олександрович Чеченець, Роксана Вадимівна Петрова, Ніна Василівна Довгопол 103-112
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПЛАНУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF (English)
Viktor Kosenko 113-119
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ТА МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Олексій Федорович Кришан, Олена Миколаївна Бондарець, Дар’я Олександрівна Лєбєдєва, Людмила Іванівна Чижова 120-126
ОЦІНКА РИЗИКІВ ІНВЕСТУВАННЯ НА РИНКУ АРТ-ІНДУСТРІЇ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ PDF
Дарина Тарасівна Момот 127-136
ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІСНТРУМЕНТ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ, СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ PDF (English)
Tetiana Momot, Daniele Tumietto, Roman Teslenko 137-145
ІНФОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ДИСТАНЦІЙНОЮ ОСВІТОЮ PDF (Русский)
Мурад Анверович Омаров, Вюсаля Худаширин Мурадова 146-153
НАДІЙНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ PDF
Олександр Семенович Пономарьов, Марина Анатоліївна Гринченко, Олена Володимирівна Лобач 154-160