№ 2(7) (2007)

Зміст

Статті

Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національних реґіонів у глобальному економічному просторі PDF
Ірина Брикова 5-33
Роль внутрішнього ринку та експорторозширювального розвитку в економічному зростанні PDF
Мирослава Мунько 34-57
Мале та середнє підприємництво в експортноорієнтованій стратегії розвитку України PDF
Юлія Євдокимова 58-83
Оцінка результатів угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС для галузей обробної промисловості (машинобудування, хімічної, легкої промисловості) PDF
Ольга Усенко 84-129
Пріоритети інноваційного розвитку України в домінантах євроінтеграційних процесів PDF
Леся Лиськова 130-154
Українсько-російські торговельноекономічні відносини в умовах глобальної інтеграції PDF
Сергій Пилипенко 155-183
Ринкова вартість компанії: методологія оцінки та шляхи максимізації PDF
Олександр Кравченко 184-206