№ 1-2 (2009)

Зміст

Статті

Інтегративно-індексний метод оцінювання рівня фінансової глобалізації країн світу PDF
Олег Мозговий, Наталія Стукало 5-32
Інвестиційний ризик-менеджмент транснаціональних корпорацій: парадигма ХХІ століття PDF
Євген Панченко, Марина Дамаскіна 33-73
Комплексна методика розробки моделі квантифікованої оцінки процесу транснаціоналізації PDF
Лариса Руденко-Сударєва, Денис Гуртов 74-101
Експортна стратегія в сучасній системі державного управління PDF
Сергій Іващук 102-128
Антициклічне регулювання економіки України в сучасних умовах волатильності міжнародних ринків PDF
Володимир Сацик 129-156
Забезпечення національних економічних інтересів України в умовах COT PDF
Богдан Фостик 157-171
Фінансові інструменти стимулювання науково-технологічної діяльності: світова практика та українські реалії PDF
Олена Чернявська 172-201
Трансформація економічної природи соціальних послуг на постіндустріальному етапі розвитку світового господарства PDF
Ірина Брикова, Каріне Гафарова 202-220
Механізми транснаціоналізації людського ресурсу PDF
Юлія Гурова 221-250
Теоретичний арсенал європейської промислової інтеграції PDF
Євгеній Мачок 251-286
Система власних ресурсів у формуванні бюджету Європейського Союзу PDF
Андрій Бояр 287-317