Том 5, № 3(10) (2015)

Содержание

Экономические науки

Факторний аналіз умов розвитку малого підприємництва прикордонного регіону PDF (Українська)
Леся Михайлівна Газуда, Надія Юріївна Волощук 7-12
Підходи до формування мотиваційного впливу в сучасних умовах PDF (Українська)
Валентина Григорівна Яковенко, Наталя Валеріївна Гриценко, Тетяна Омелянівна Тимофєєва 12-16
Evolution of Ukraine’s economy international specialization: from neolithic age to present time PDF (English)
Natalia Grushchynska 16-19
Влияние экзогенных факторов на стрессоустойчивость трудоспособности коллективов железнодорожного транспорта Украины PDF
Елена Сергеевна Гулай 19-22
Шляхи імплементації рекомендацій Fatf щодо протидії легалізації доходів злочинного походження на ринку векселів PDF (Українська)
Анатолій Іванович Гулей, Тетяна Леонідівна Дмитренко 22-27
Ефективність високих технологій в умовах конкурентної економіки PDF (Українська)
Наталія Вячеславівна Захарченко 27-30
Державне регулювання ринків фінансових послуг України в умовах макроекономічної нестабільності PDF (Українська)
Ігор Юрійович Мельников 30-33
Муніципальні облігації як альтернативне джерело поповнення дохідної частини місцевих бюджетів PDF (Українська)
Оксана Миколаївна Краснікова, Тетяна Григорівна Мисник 33-36
Удосконалення організації праці на підприємстві PDF (Українська)
Вікторія Борисівна Васюта, Василь Васильович Васюта, Анастасія Юріївна Тронь 36-39
Методологізація галузевого державного управління на шляху адаптації економіки до умов та вимог Європейського Союзу PDF (Українська)
Наталія Михайлівна Вдовенко 39-44
Умови забезпечення ефективної інноваційної діяльності підприємства PDF (Українська)
Анастасія Евгенівна Глинська 45-48
Role and place of integrated accounting in formation of institutional environment: problems of theory and practice PDF (English)
Olena Kolumbet 48-53
Передумови формування ефективного фінансово-економічного механізму підприємства в сучасних умовах PDF (Українська)
Аліна Георгїівна Корбутяк 53-57
Розвиток підприємства: відмітні характеристики та типологія PDF (Українська)
Лариса Олександрівна Лігоненко 57-61
Теоретичні підходи до визначення сутності «Інфраструктурне забезпечення міжрегіонального співробітництва» PDF (Українська)
Ірина Анатоліївна Попова, Наталія Олександрівна Васильчук, Сергій Олегович Бурбело 61-67
Стан ринків праці країн-лідерів міжнародного міграційного руху PDF (Українська)
Дмитро Станіславович Чепеленко 67-72