Поиск


 
Выпуск Название
 
Том 4 (2018) Впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом Аннотация
Olga Klymchyk, Tetiana Pinkina, Anatolii Pinkin
 
Том 2, № 5 (19) (2016) Теоретичні аспекти державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом Аннотация
Оксана Костянтинівна Михасюк
 
Том 1, № 4 (18) (2016) The pharmaceutical quality revolution Аннотация
Jordi Botet
 
Том 3 (2017) Аналіз сучасного стану управління процесами формування кадрової політики підприємства Аннотация
Sergey Sokolovskyi
 
Том 4, № 5(9) (2015) Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою Аннотация
Олена Володимирівна Алейнікова
 
Том 6, № 5(11) (2015) Командний менеджмент як умова реалізації компетентнісного управління підготовкою майбутніх фахівців Аннотация
Ірина Іванівна Драч
 
Том 11, № 1 (16) (2015) Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства Аннотация
Андрій Анатолійович Пилипенко, Аліна Олександрівна Литвиненко
 
Том 10, № 1 (15) (2015) Формування партнерської взаємодії бізнесу та влади у контексті формування підприємництва в Україні Аннотация
Сергій Анатолійович Єфіменко
 
Том 8, № 2(13) (2015) Планування процесів управління вартістю проектів міських пасажирських перевезень Аннотация
Олена Євгенівна Доля, Василь Хомич Далека
 
Том 4, № 5(9) (2015) Мотивація як провідний чинник організації самостійної роботи студентів у вищому начальному закладі Аннотация
Марина Эдуардовна Морозова
 
Том 6, № 5(11) (2015) Актуальність дослідження проблеми управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу Аннотация
Надія Василівна Любченко
 
Том 5 (2018) Імідж-менеджмент як активний інструмент соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі розвитку сільського зеленого туризму у Харківській області) Аннотация
Denis Darmostuk
 
Том 3, № 3 (8) (2015) Управління грошовими потоками суб'єктів господарювання на основі методів аналізу ефективності використання фінансових ресурсів Аннотация
Олег Миколайович Колодізєв, Олена Володимирівна Коцюба
 
Том 3 (2018) Дослідження особливостей використання сучасних автоматизованих систем управління проектами для підвищення ефективної діяльності підприємств Аннотация
Anton Sorokun, Alexander Yudin
 
Том 10, № 1 (15) (2015) Управління комунікативним дискурсом у науково-освітньму просторі Аннотация
Людмила Володимирівна Кримець
 
Том 7 (2017) Порівняння специфіки та особливостей визначення поняття маркетингу та брендінгу у галузі туризму та готельного господарства Аннотация
Olena Uhodnikova, Anna Ziglo
 
Том 3 (2017) Розробка моделей стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами Аннотация
Maria Naumenko
 
Том 3, № 2 (3) (2014) Формування концепції антикризового управляння на вітчизняних підприємствах Аннотация
Володимир Валерійович Ясінський
 
Том 6, № 5(11) (2015) Концептуальні основи впровадження електронного документообігу навчальному закладі системи післядипломної педагогічної освіти Аннотация
Сергій Петрович Касьян
 
Том 1, № 2 (30) (2017) Моделювання інформаційної платформи управління проектами розвитку портової інфраструктури Аннотация
Юрій Миколайович Харитонов, Борис Миколайович Гордєєв, Борис Вікторович Бердинських
 
Том 2, № 1 (19) (2016) Управління інтелектуальним капіталом як складова системи управління підприємством Аннотация
Аліна Олександрівна Осаул
 
Том 3, № 2 (3) (2014) Програмне забезпечення для підбору газового обладнання в інтернет-магазині Аннотация
Іван Володимирович Кузишин, Євген Петрович Павленко
 
Том 12, № 1 (29) (2016) Аналіз сутності дефініції «антикризова стратегія» та її роль в процесі антикризового управління підприємством Аннотация
Тетяна Олександрівна Ставерська, Олена Валеріївна Жилякова
 
Том 10 (2018) Аналіз сучасних підходів до створення інформаційних систем маркетингу підприємств Аннотация
Ekaterina Kievskaya
 
Том 5, № 3(10) (2015) Методологізація галузевого державного управління на шляху адаптації економіки до умов та вимог Європейського Союзу Аннотация
Наталія Михайлівна Вдовенко
 
1 - 25 из 54 результатов 1 2 3 > >> 

Поисковые инструкции:

  • Поисковые термины не чувствительны к регистру
  • Слова общего употребления игнорируются
  • По умолчанию возвращаются только статьи, содержащие все поисковые термины (то есть используется оператор AND)
  • Чтобы найти статьи, содержащие один из терминов, комбинируйте нужные слова с оператором OR; например, образование OR обучение
  • Для создания сложных поисковых запросов используйте скобки; например, архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точных фраз используйте кавычки; например, "издания открытого доступа"
  • Исключайте слова при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; например, конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте в терминах символ * в качестве метасимвола, обозначающего любую последовательность символов; например, по запросу соци* будут найдены документы, содержащие слова "социальный", "социология", "социализм", "социум" и т.д.