Поиск


 
Выпуск Название
 
Том 2, № 5 (19) (2016) Теоретичні аспекти державно-громадського управління загальноосвітнім навчальним закладом Аннотация
Оксана Костянтинівна Михасюк
 
Том 1, № 4 (18) (2016) The pharmaceutical quality revolution Аннотация
Jordi Botet
 
Том 4 (2018) Впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом Аннотация
Olga Klymchyk, Tetiana Pinkina, Anatolii Pinkin
 
Том 3 (2017) Аналіз сучасного стану управління процесами формування кадрової політики підприємства Аннотация
Sergey Sokolovskyi
 
Том 4, № 5(9) (2015) Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою Аннотация
Олена Володимирівна Алейнікова
 
Том 6, № 5(11) (2015) Командний менеджмент як умова реалізації компетентнісного управління підготовкою майбутніх фахівців Аннотация
Ірина Іванівна Драч
 
Том 8, № 2(13) (2015) Планування процесів управління вартістю проектів міських пасажирських перевезень Аннотация
Олена Євгенівна Доля, Василь Хомич Далека
 
Том 4, № 5(9) (2015) Мотивація як провідний чинник організації самостійної роботи студентів у вищому начальному закладі Аннотация
Марина Эдуардовна Морозова
 
Том 6, № 5(11) (2015) Актуальність дослідження проблеми управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу Аннотация
Надія Василівна Любченко
 
Том 5 (2018) Імідж-менеджмент як активний інструмент соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі розвитку сільського зеленого туризму у Харківській області) Аннотация
Denis Darmostuk
 
Том 3, № 3 (8) (2015) Управління грошовими потоками суб'єктів господарювання на основі методів аналізу ефективності використання фінансових ресурсів Аннотация
Олег Миколайович Колодізєв, Олена Володимирівна Коцюба
 
Том 11, № 1 (16) (2015) Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства Аннотация
Андрій Анатолійович Пилипенко, Аліна Олександрівна Литвиненко
 
Том 10, № 1 (15) (2015) Формування партнерської взаємодії бізнесу та влади у контексті формування підприємництва в Україні Аннотация
Сергій Анатолійович Єфіменко
 
Том 10, № 1 (15) (2015) Управління комунікативним дискурсом у науково-освітньму просторі Аннотация
Людмила Володимирівна Кримець
 
Том 7 (2017) Порівняння специфіки та особливостей визначення поняття маркетингу та брендінгу у галузі туризму та готельного господарства Аннотация
Olena Uhodnikova, Anna Ziglo
 
Том 3 (2017) Розробка моделей стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами Аннотация
Maria Naumenko
 
Том 3, № 2 (3) (2014) Формування концепції антикризового управляння на вітчизняних підприємствах Аннотация
Володимир Валерійович Ясінський
 
Том 6, № 5(11) (2015) Концептуальні основи впровадження електронного документообігу навчальному закладі системи післядипломної педагогічної освіти Аннотация
Сергій Петрович Касьян
 
Том 1, № 2 (30) (2017) Моделювання інформаційної платформи управління проектами розвитку портової інфраструктури Аннотация
Юрій Миколайович Харитонов, Борис Миколайович Гордєєв, Борис Вікторович Бердинських
 
Том 3, № 2 (3) (2014) Програмне забезпечення для підбору газового обладнання в інтернет-магазині Аннотация
Іван Володимирович Кузишин, Євген Петрович Павленко
 
Том 2, № 1 (19) (2016) Управління інтелектуальним капіталом як складова системи управління підприємством Аннотация
Аліна Олександрівна Осаул
 
Том 12, № 1 (29) (2016) Аналіз сутності дефініції «антикризова стратегія» та її роль в процесі антикризового управління підприємством Аннотация
Тетяна Олександрівна Ставерська, Олена Валеріївна Жилякова
 
Том 3 (2018) Дослідження особливостей використання сучасних автоматизованих систем управління проектами для підвищення ефективної діяльності підприємств Аннотация
Anton Sorokun, Alexander Yudin
 
Том 12 (2017) Розробка інструментальних засобів для підтримки процесу аналізу діаграм потоків даних Аннотация
Andrii Kopp, Dmytro Orlovskyi
 
Том 4, № 3(9) (2015) Інноваційні ризики венчурного фінансування та удосконалення системи їх управління Аннотация
Олена Миколаївна Шевченко
 
1 - 25 из 53 результатов 1 2 3 > >> 

Поисковые инструкции:

  • Поисковые термины не чувствительны к регистру
  • Слова общего употребления игнорируются
  • По умолчанию возвращаются только статьи, содержащие все поисковые термины (то есть используется оператор AND)
  • Чтобы найти статьи, содержащие один из терминов, комбинируйте нужные слова с оператором OR; например, образование OR обучение
  • Для создания сложных поисковых запросов используйте скобки; например, архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точных фраз используйте кавычки; например, "издания открытого доступа"
  • Исключайте слова при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; например, конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте в терминах символ * в качестве метасимвола, обозначающего любую последовательность символов; например, по запросу соци* будут найдены документы, содержащие слова "социальный", "социология", "социализм", "социум" и т.д.