Політика Польщі щодо України від часу формування першого уряду коаліції ГП-ПНП до смоленської катастрофи

Adam Kowalczyk

Анотація


The article regards the Polish policy towards Ukraine from the time of the first government of the Civic Platform and Polish People’s Party to the Polish Air Force Tu-154 crash.

The main aim of the article is to present the most relevant political actions which were made in this time by Polish authorities not only in terms of bilateral relations but also in terms of multilateral ideas and concepts which were important from the Ukrainian point of view i.e. the Eastern Partnership. The conducted research also based on the internal and external determinants of Polish and Ukrainian policy as well as on the party platform of the Civic Platform at that time. Both determinants and party platform were briefly described in the article.

According to the research, it is possible to indicate several general conclusions: between 2007 and 2010 Ukraine remained (however with a changed role) one of the most significant Polish partners; the government of the Civic Platform decided to transfer lot of tasks regarding the policy towards Ukraine to the European Union; the Eastern Partnership program which was established in 2008 could not been treated as an equivalent of membership in the EU; the most important goals from the Polish point of view including measurable integration of Ukraine with the EU and NATO were not reached.


Ключові слова


Polish foreign policy; Poland’s Eastern policy; Ukraine; Eastern Partnership; Civic Platform; Lech Kaczynski

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Bucharest Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm (dostęp: maj 2016).
 2. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat polskiej polityki zagranicznej w 2009 roku, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2009/expose_2009?printMode=true (dostęp: maj 2016).
 3. Mapa drogowa współpracy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w latach 2009 i 2010, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c a d = r j a & u a c t = 8 & v e d = 0 C C A Q F j A A & u r l = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w . prezydent.pl%2Fdownload%2Fgfx%2Fprezydent%2Fpl%2Fdefaultaktualnosci%2F9%2F809%2F1%2F20090907_mapa_drogowa.pdf&ei=7R3_U4fJKIWf7Ab4loHQCQ&usg=AFQjCNHaHJNG36inXMPfwl1A9cKAQWBUzQ&sig2=2rsAWBBj-2ZeB4N6BxQsIQ&bvm=bv.74035653,d.bGE (dostęp: maj 2016).
 4. Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP, Warszawa 2007.
 5. Adamski Ł., Polityka Polski wobec Ukrainy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”, Warszawa 2010.
 6. Brzeziński Z., Wielka Szachownica, Politeja, Warszawa 1999.
 7. Przełomiec M., Tymoszenko. Historia niedokończona, Bytom 2012.
 8. Szeptycki A., Polityka Polski wobec Ukrainy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”, Warszawa 2009.
 9. Wawrzyński P., Prezydent Lech Kaczyński. Narracje niedokończone, Toruń 2012.
 10. Żurawski P. vel. Grajewski, Geopolityka‒siła‒wola. Rzeczpospolitej zmagania z losem, Kraków 2010.
 11. Adamski Ł., Ukraina, w: Partnerstwo Wschodnie – raport otwarcia, red. B. Wojna, M. Gniazdowski, Warszawa 2009.
 12. Kuspys P., Polityka zagraniczna Ukrainy w 2010 roku. Próba bilansu, „FAE Biuletyn Opinie” 2011, nr 4, Warszawa 2011.
 13. Lyubaszenko I., Ukraina w Partnerstwie Wschodnim: nowe wyzwania, http://liberte.pl/ukraina-w-partnerstwie-wschodnim-nowe-wyzwania/ (dostęp: sierpień 2014).
 14. Łysek W., Polityka zagraniczna Ukrainy pod rządami Wiktora Janukowycza, http://geopolityka.net/polityka-zagraniczna-ukrainy-pod-rzadami-wiktora-janukowycza/ (dostęp: wrzesień 2014).
 15. Pawłenko R., Transformacja reżimu politycznego na Ukrainie, w: A. Antoszewski, A. Kolodia, K. Kowalczyk, Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, Wrocław 2010.
 16. Romaniec R., Wspólna misja w Kijowie, http://www.dw.de/wsp%C3%B3lna-misja-w-kijowie/a-4337780 (dostęp: maj 2016).
 17. Żurawski P. vel. Grajewski, Okręt flagowy czy statek widmo?, „Nowa Europa Wschodnia” Wrocław 2011, nr 2 (36), s. 210.
 18. FAQ o Partnerstwie Wschodnim, http://eastbook.eu/faq-o-partnerstwie-wschodnim/ (dostęp: maj 2016).
 19. Kaczyński: Szczyt NATO to wielki sukces Polski, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/73629,kaczynski-szczyt-nato-to-wielki-sukces-polski.html (dostęp: maj 2016).
 20. Kaczyński, Topolanek i Juszczenko o gazie we Wrocławiu,http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/81343,kaczynski-topolanek-i-juszczenko-o-gazie-we-wroclawiu,id,t.html?cookie=1 (dostęp: maj 2016).
 21. Na sporach Warszawy z Kijowem – skorzysta Moskwa, z Przemysławem Żurawskim vel. Grajewskim rozmawia Krzysztof Karwowski, http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/na-sporach-warszawy-z-kijowem-skorzysta-moskwa,8810011008 (dostęp: maj 2016).
 22. Obchody 440. rocznicy Unii Lubelskiej, http://www.gazetapetersburska.org/pl/node/379 (dostęp: maj 2016).
 23. PO i PSL podpisały umowę koalicyjną, http://www.rp.pl/artykul/71357.html (dostęp: maj 2016).
 24. Polska mniejszość narodowa w Lwowskim Okręgu Konsularnym, http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polacy_na_ukrainie/ (dostęp: maj 2016).
 25. Polskie władze zaniepokojone rosnącą w siłę Rosją, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/polskie-wladze-zaniepokojone-rosnaca-w-sile-rosja,154960.html (dostęp: maj 2016).
 26.  Wyniki wyborów 2007 roku, http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm (dostęp: maj 2016).
 27.  Żukowska M.P., Ukraina dziękuje Polsce za wsparcie, http://www.psz.pl/tekst-10310/Polska-Ukraina-dziekuje-Polsce-za-wsparcie (dostęp: maj 2016).
Copyright (c) 2016 Adam Kowalczyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».