DOI: https://doi.org/10.15587/2519-8025.2018.124869

Зміни макро- і мікроелементного складу серця щурів за штучного гіпобіозу

Anna Umanska, Dmytro Melnichuk, Lilia Kalachnyuk

Анотація


Одним з майбутніх новітніх методів анестезії є штучний гіпобіоз. Для детального дослідження даного стану, необхідно дослідити зміни а міокарді, що відбуваються за штучного гіпобіозу, а саме зміни елементного складу. В результаті досліджень було встановлено, що в умовах штучного гіпобіозу зростає вміст таких елементів: калію, натрію, феруму, а зменшується вміст кальцію


Ключові слова


гіпобіоз; гіпотермія; гіперкапнія; гіпоксія; серце; макроелементи; мікроелементи; залізо; калій; натрій

Повний текст:

PDF

Посилання


Nelson, D. L., Cox, M. M. (2008). Lehninger Principles of Biochemistry. New York: W. H. Freeman, 1100.

Storey, K. B. (2002). Life in the slow lane: molecular mechanisms of estivation. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 133 (3), 733–754. doi: 10.1016/s1095-6433(02)00206-4

Zhenyin, T., Zhaoyang, Z., Cheng, C. L. (2011). 5′-Adenosine monophosphate induced hypothermia reduces early stage myocardial ischemia/reperfusion injury in a mouse model. American Journal of Translational Research, 3 (4), 351–361.

Wilz, M., Heldmaier, G. (2000). Comparison of hibernation, estivation and daily torpor in the edible dormouse, Glis glis. Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology, 170 (7), 511–521. doi: 10.1007/s003600000129

Alukhin, Yu. S., Ivanov, K. P. (1998). A model of winter hibernation in a non-mammalian mammal upon cooling its brain to 1–4 °C. Adapt. organism to nature. and eco-sots. environmental conditions. Magadan, 6–7.

Vykhovanets, V. I., Melnychuk, S. D. (2008). History of the development of models of artificial suppression of living organisms. Scientific herald of NAU, 127, 65–68.

Kalabukhov, N. I. (1985). Hibernation of mammals. Moscow: Science, 168.

Melnichuk, S. D., Vakhovets, V. I. (2005). The Influence of the Conditions of the Artificial Hypobiosis on the Energy Exchange in Rats. Ukrainian Biochemical Journal, 77 (3), 131–135.

Melnichuk, S. D., Melnychuk, D. O. (2007). Animal hypobiosis (molecular mechanisms and practical values for agriculture and medicine). Kyiv: Publishing Center of NAU, 220.

Melnichuk, D. O., Melnichuk, S. D., Arnauta, O. V. (2004). Influence of the carbon dioxide medium on the preservation of erythrocytes in the canned blood of animals. Scientific Herald NAU, 75, 163–165.

Melnichuk, S. D. (2001). Basic indicators of acid-base blood and metabolic processes in the case of hypobiosis and general anesthesia for amputation of the limb. Ukrainian Biochemical Journal, 73 (6), 80–83.

Melnichuk, S. D., Rogovsky, S. P., Melnychuk, D. O. (1995). Features of acid-base equilibrium and nitrogen exchange in the body of rats under conditions of artificial gipobiosis. Ukrainian Biochemical Journal, 67 (4), 67–75.

Melnichuk, S. D., Vychanets, V. I. (2005). The Influence of Conditions of Artificial Hypobiosis on Energy Exchange in Rats. Ukrainian Biochemical Journal, 11 (3), 131–135.

Severina, E. S. (Ed.) (2004). Biochemistry. Moscow: GEOTAR-MED,784.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Nelson D. L., Cox M. M. Lehninger Principles of Biochemistry. New York: W. H. Freeman, 2008. 1100 p.

Storey K. B. Life in the slow lane: molecular mechanisms of estivation // Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. 2002. Vol. 133, Issue 3. P. 733–754. doi: 10.1016/s1095-6433(02)00206-4 

Zhenyin T., Zhaoyang Z., Cheng C. L. 5′-Adenosine monophosphate induced hypothermia reduces early stage myocardial ischemia/reperfusion injury in a mouse model // American Journal of Translational Research. 2011. Vol. 3, Issue 4. Р. 351–361.

Wilz M., Heldmaier G. Comparison of hibernation, estivation and daily torpor in the edible dormouse, Glis glis // Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology. 2000. Vol. 170, Issue 7. P. 511–521. doi: 10.1007/s003600000129 

Алюхин Ю. С., Иванов К. П. Модель зимней спячки у незимнеспящего млекопитающего при охлаждении его мозга до 1–4 °С: тез. докл. междунар. конф. // Адапт. организма к природ. и экосоц. условиям среды. Магадан, 1998. С. 6–7.

Вихованець В. І., Мельничук С. Д. Історія розвитку моделей штучного пригнічення життєдіяльності живих організмів // Науковий вісник НАУ. 2008. № 127. С. 65–68.

Калабухов Н. И. Спячка млекопитающих: монография. Москва: Наука, 1985. 168 с.

Мельничук С. Д., Вихованець В. І. Вплив умов штучного гіпобіозу на енергетичний обмін у щурів // Український біохімічний журнал. 2005. Т. 77, № 3. С. 131–135.

Мельничук С. Д., Мельничук Д. О. Гіпобіоз тварин (молекулярні механізми та практичне значення для сільського господарства і медицини): монографія. Київ: Видавничий центр НАУ, 2007. 220 с.

Мельничук Д. О., Мельничук С. Д., Арнаута О. В. Влияние углекислотной среды на сохранность эритроцитов в консервированной крови животных // Научный вестник НАУ. 2004. № 75. С. 163–165.

Мельничук С. Д. Основні показники кислотно-основного стану крові та обмінних процесів у разі гіпобіозу та загальної анестезії за ампутації кінцівки // Український біохімічний журнал. 2001. T. 73, № 6. С. 80–83.

Мельничук С. Д., Роговський С. П., Мельничук Д. О. Особливості кислотно-лужної рівноваги та азотового обміну в організмі щурів за умов штучного гіпобіозу // Український біохімічний журнал. 1995. T. 67, № 4. С. 67–75.

Мельничук С. Д., Вихованець В. І. Вплив умов штучного гіпобіозу на енергетичний обмін у щурів // Український біохімічний журнал. 2005. T. 11, № 3. С. 131–135.

Биохимия: учебник / ред. Е. С. Северин. Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 784 с.Copyright (c) 2018 Anna Umanska, Dmytro Melnichuk, Lilia Kalachnyuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-8025 (Online), ISSN 2519-8017 (Print)