DOI: https://doi.org/10.15587/2519-8025.2019.192671

Features of parents’ selection and efficiency of artificial hybridization of Canna L.

Raisa Matiashuk, Marina Mazura

Abstract


Possibilities of artificial hybridization with the use of genotypes from different Cannes groups and the prospect of attracting introduced species for genetically breeding enrichment of the modern Cannes variety are considered.

The purpose of the work was to select parental pairs for artificial hybridization of Canna for genetically-selective enrichment of its diversity for cultivation in the southern arid region of Ukraine (in Kryvyi Rih). The pollen fertility index of introduced species and varieties of different groups of Canna was used for the selection of parental pairs.

Materials and Methods. The research was done on 7 species (C. tuerckheimii Kraenzi.; C. indica var. warscewiczii Nob. Tanaka; C. iridiflora Ruiz&Pav.; C. flacida Salisd.; C. indica var. edulis Ker Gawl.; C. indica var. coccinea Mill.; C. indica L.) and 28 varieties of Canna of this collectors' fund. Pollen was chosen in finishing phase of budding for the cytologic analysis and fertility was being defined by iodine reaction of starch, according to the approved method. Hybridization was brought into action using known techniques for Canna. Dates of artificial hybridization and times of castration of the flower have been set according to ecological and climatic conditions of the industrial region.

Results. On the basis of cytogenetic analysis of pollen of introduced species and promising varieties of Canna, parental pairs for artificial hybridization for the purpose of genetically-selective enrichment of its diversity and obtaining specimens, suitable for cultivation in the steppe zone of Ukraine, in particular in the ecologically destabilized region were selected. The approach to the selection of the original forms of Canna for artificial hybridization on the basis of cytogenetic analysis of pollen is developed.

Conclusions. According to the index of pollen quality (FI) in final period of bud formation prospective introduced species Сanna were marked for further usage as parental forms in hybridization schemes. The most effective combinations of crossings were found on the basis of performed artificial hybridization as promising introduced Canna varieties for steppe zone and industrial region of Ukraine. The most effective combinations were obtained when crossing among the varieties of the Crozy group.

Two selection forms have been pointed out from the received fund of hybrid plants Canna as to the complex of ornamental characteristic and have been introduced to the collection fund for their further implementation in landscape gardening


Keywords


species and varieties of the genus Canna; pollen; sterility; fertility index; hybridization; parental forms; selection

Full Text:

PDF

References


Catalogue of Life. Available at: https://www.gbif.org/species/8034409

Prince, L. M. (2010). Phylogenetic Relationships and Species Delimitation in Canna (Cannaceae). Rancho Santa Ana Botanic Garden & Claremont Graduate University, 307–330.

Tanaka, N. (2008). A new species of the genus Canna (Cannaceae) from Eastern Honduras. Journal of Japanese Botany, 88, 7–10.

Khoshoo, T. N. (1972). Evolution of garden Cannas. Evol. Plants, 93–101.

Matiashuk, R. K., Bielkina, M. Yu., Zubkova, N. V. (2010). Minlyvist rostu i rozvytku kanny zalezhno vid umov vyroshchuvannia. Biulleten Hosudarstvennoho Nykytskoho Botanycheskoho sada, 102, 65–71.

Matiashuk, R. K., Mazura, M. Iu. (2013). Do selekcіino-genetichnogo zbagachennia genofondu kanni. Netradicionnye, novye i zabytye vidy rastenii: teoretich. i praktich. aspekty kultivirovaniia. Kyiv, 76–79.

Mazura, M. Yu. (2014). Osoblyvosti kvituvannia kanny ta provedennia shtuchnoi hibrydyzatsii v umovakh Kryvorizhzhia. Zbahachennia henetychnoho riznomanittia roslyn. Kharkiv, 58–59.

Mazura, M. Yu. (2018). Biolohichni osoblyvosti, introduktsiia, perspektyvy vykorystannia predstavnykiv rodu Canna L. v umovakh Pravoberezhnoho stepovoho Prydniprovia. Kyiv, 23.

Matveeva, T. S. (1980). Poliploidnye dekorativnye rasteniia. Leningrad: Nauka, 300.

Katalog cvetochnykh i dekorativnykh rastenii otkrytogo grunta kollekcii Nikitskogo botanicheskogo sada (kanna) (1977). Izd-vo GNBS, 35.

Oomen, H. C. J. (1949). Polyploidy in Canna. Genetica, 24 (1), 333–386. doi: http://doi.org/10.1007/bf01487209

Mukherjee, I. P., Khoshoo, T. N. (1970). Genetical-evolutionary studies on cultivated Cannes. 1. Variantion in phenotype. Proceedings of the National Academy of Sciences, India, Section B, 36 (4), 254–270.

Mazura, M. Yu., Chuhunkova, T. V., Matiashuk, R. K. (2012).Osoblyvosti formuvannia pylku ta hibrydyzatsii sortiv i vydiv kanny (Canna L.) v umovakh Kryvorizkoho botanichnoho sadu. Visnyk Ukrainskoho tovarystva henetykiv i selektsioneriv, 10 (1), 56–63.

Shevchenko, S. V., Kuzmyna, T. N. (2011). Kharakterystyka muzhskykh heneratyvnikh struktur Canna indica L. Chornomorskyi botanichnyi zhurnal, 7 (4), 360–364.

Sholokhova, T. A. (2004). Rezultaty mezhsortovoi gibridizacii kanny sadovoi. Trudy Nikitskogo botanicheskogo sada, 124, 51–59.

Sholokhova, T. A. (2001). Biologicheskie osobennosti i selekciia kanny sadovoi. Yalta, 20.

Kazakov, V. L., Smetana, M. H., Shypunova, V. O. Taranko, I. S., Kotsiuruba, V. V., Kalinichenko, O. O. (2000). Pryrodnycha heohrafiia Kryvbasu. Kryvyi Rih: Oktan-Prynt, 218.

Kondratiuk, E. N., Mazur, A. E., Kucherevskii, V. V., Fedorovskii, V. D. (1989). Krivorozhskii botanicheskii sad. Kyiv: Naukova dumka, 96.

Kosovec, A. A. (Ed.) (2013). Trudy Centralnoi geofizicheskoi observatorii. Kyiv: Interpress LTD, 9 (23), 125.

Smetana, M. H. (2002). Syntaksonomiia stepovoi ta ruderalnoi roslynnosti Kryvorizhzhia. Kryvyi Rih: Vyd-vo «IVI», 132.

Chypyliak, T F., Mazura, M. Yu., Bereslavska, O. O., Leshcheniuk, O. M. (2014). Kvitnykovo-dekoratyvne oformlennia parkiv ta skveriv mista Kryvyi Rih. Rekomendatsii shchodo yoho polipshennia. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 24 (4), 164–169.

Mazura, M. Yu. (2007). Vyvchennia ekoloho-biolohichnykh osoblyvostei kanny v umovakh stepovoho Prydniprovia. Suchasni problemy fiziolohii ta introduktsii roslyn. Dnipropetrovsk: DNU, 8–9.

Mazura, M. Yu. (2012). Introduktsiia predstavnykiv rodu kanna na Kryvorizhzhi. Dendrolohyia, tsvetovodstvo y sadovo-parkovoe stroytelstvo. Yalta, 80.

Feofilova, G. F., Gostev, A. A., Sholokhova, T. A., Mudrik, I. A. (1990). Citogeneticheskie osnovy selekcii kanny. Biulleten Gosudarstvennogo Nikitskogo Botanicheskogo sada, 71, 113–115.

Sholokhova, T. A. (1994). Citogeneticheskie osobennosti roditelskikh form i nekotorykh gibridov kanny sadovoi (Canna x hybrid hort.). Problemy dendrologii, sadovodstva i cvetovodstva. Yalta, 48

Poddubnaia-Arnoldi, V. A. (1961). Znachenie embriologii dlia genetiki i selekcii. Biulleten glavnogo Botanicheskogo sada, 4, 32–38.

Nikiforova, Iu. L., Feofilova, G. F. (1982). Analiz pylcy vidov i sortov roda CannaL. Botanicheskii zhurnal, 67 (2), 166–176.

Feofilova, G. F. (1975). Eksperimentalnaia proverka nekotorykh rezultatov analiza pylcy kanny sadovoi. Biulleten Gosudarstvennogo Nikitskogo Botanicheskogo sada, 3 (28), 21–23.

Shevchenko, S. V., Feofilova, G. F. (1981). O zhiznesposobnosti pylcy otdalennykh gibridov kanny i ikh nekotorykh form. Biulleten Gosudarstvennogo Nikitskogo Botanicheskogo sada, 3 (46), 94–98.

Neir, P. K. K. (1960). Pollen grains of cultivated plants. I. Canna L. J. Іnd. Bot. Soc., 39 (3), 373–381.

Kuzmina, T. N. (2012). Ocenka kachestva pylcy Canna indica L. i nekotorykh sortov Canna generalis Bailey. Biulleten Gosudarstvennogo Nikitskogo Botanicheskogo sada, 105, 102–106.

Offerijns, F. J. M. (1936). Meiosis in the pollen mother cells of some Cannas. Genetica, 18 (1-2), 1–60. doi: http://doi.org/10.1007/bf01507926

Kuzmyna, T. N. (2013). Formyrovanye y razvytye semiazachatka y zhenskoho hametofyta u Canna indica L. (Cannaceae, Zingiberales). Ukrainskyi botanichnyi zhurnal, 70 (6), 813–819.

Dehtiareva, N. Y. (1979). Laboratornii y polevoi praktykum po henetyke. Kyiv: Vyshcha shkola. Holovnoe yzd-vo, 288.

Pausheva, Z. P. (1980). Praktikum po citologii rastenii. Moscow: Kolos, 300.

Feofilova, G. F., Shevchenko, S. V. (1981). Osobennosti formoobrazovaniia u otdalennykh gibridov kanny. Trudy Nikitskogo botanicheskogo sada, 85, 95–104.

Mazura, M. Yu., Matiashuk, R. K. (2016). Znachymist yakosti pylku dlia pidboru batkivskykh par pry hibrydyzatsii kanny. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality The scientific proceedings of the international net work Agro Bio Net. Nitra, 299–304.

Mazura, M. Yu. (2012). Vyvchennia zhyttievykh pokaznykiv pylku riznykh henotypiv kanny pry introduktsii. Naukovi, prykladni ta osvitni aspekty fiziolohii, henetyky, biotekhnolohii roslyn i mikroorhanizmiv. Kyiv, 185–186.

Lakin, G. F. (1990). Biometriia. Moscow: Vysshaia shkola, 352.

Matiashuk, R. K., Mazura, M. Yu., Tkachenko, I. V. (2014). Stan pylku kanny v umovakh urbanizovanykh terytorii. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaieva. Seriia – Biolohiia, 3 (33), 43–51.

Matiashuk, R. K., Mazura, M. Yu., Tkachenko, I. V. (2014). Chutlyvist pylku kanny do umov vyroshchuvannia. Plodovi, likarski, tekhnichni, dekoratyvni roslyny: aktualni pytannia introduktsii, biolohii, selektsii, tekhnolohii kultyvuvannia. Kyiv, 152–154.

RHS Large Colour Chart. Available at: http://www.rhsshop.co.uk/productdetails.aspx?id=10000006&itemno=MARK0011 Last accessed: 23.01.2020


GOST Style Citations
Copyright (c) 2020

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-8025 (Online), ISSN 2519-8017 (Print)