Informativity of lipid metabolism indicators for diagnostics and estimation of the effectiveness of treatment of dogs with pancreatitis

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.241207

Keywords:

lipid metabolism, pathogenesis, diagnostics, lipidogram, biochemical indexes, biochemical parameters, dogs, pancreatitis

Abstract

The aim of the research: to substantiate the pathogenetic role of lipid metabolism disorders in the occurrence and course of pancreatitis in dogs and to establish the informativeness of its indicators for diagnosis and evaluation of treatment effectiveness based on clinical and laboratory research methods.

Materials and methods. Used clinical, instrumental, laboratory methods, including morphological studies of blood, urine, biochemical studies of serum: determination of the lipid profile by the content of triacylglycerols, total cholesterol, lipoproteins cholesterol of very low – HDL, low – LDL and high density – VLDL, traditional tests and statistical methods.

Results. It was found that the most significant changes are inherent in the metabolism of lipids and lipoproteins in the serum: significantly increased concentrations of cholesterol, triacylglycerols, LDL cholesterol and especially LDL cholesterol. The content of HDL cholesterol, on the contrary, in the acute course of pancreatitis is below normal. The content of triacylglycerols, LDL cholesterol and VLDL remains high. Total cholesterol is normalized, and the level of HDL is below normal.

Conclusions. Serum lipidogram of dogs without clinical symptoms of pathology does not differ in composition from the results obtained by other researchers. For pancreatitis in dogs, the concentration of total cholesterol increases by 1.9 times, triacylglycerols – by 5.4 times, cholesterol VLDL – in 6.0 times and LDL cholesterol – 7.7 times. The content of HDL cholesterol, in contrast, in the acute course of pancreatitis is 1.5 times lower than in clinically healthy dogs. Treatment reduces the degree of hyperenzymemia by ALT and AST, but α-amylase activity is not normalized in dogs. Above normal levels of triacylglycerols, LDL cholesterol and VLDL, and HDL cholesterol remain low, despite treatment

Author Biographies

Andrii Zemlianskyi, National University of Pharmacy

PhD, Assistant

Department of Veterinary Medicine and Pharmacy

Olga Tymoshenko, Kharkiv State Zoological and Veterinary Academy

Doctor of Biological Sciences, Professor

Department of Clinical Diagnostics and Clinical Biochemistry

Andriy Zakhariev, National University of Pharmacy

PhD, Associate Professor

Department of Veterinary Medicine and Pharmacy

Yevheniia Vashchyk, National University of Pharmacy

Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor

Department of Veterinary Medicine and Pharmacy

Nataliia Seliukova, National University of Pharmacy

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor

Department of Veterinary Medicine and Pharmacy

Roman Dotsenko, National University of Pharmacy

PhD, Senior Researcher, Associate Professor

Department of Veterinary Medicine and Pharmacy

References

Busel, Yu. M. (2011). Pankreatyt u sobak (patohenez, diahnostyka i likuvannia). Bila Tserkva, 20.

Lokes, P. I., Kibkalo, D. V., Liakhovych, K. V. (2009). Diahnostychna znachymist biokhimichnykh pokaznykiv syrovatky krovi sobak za hepatorenalnoho syndromu. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 3, 87–93.

Kaneko, J., Harvey, J., Bruss, M. (1997). Clinical Biochemistry of Domestic Animals. Academic Press, 932. doi: http://doi.org/10.1016/b978-0-12-396305-5.x5000-3

Boikiv, D. P., Bondarchuk, T. I., Ivankiv, O. L. et. al. (2007). Biokhimichni pokaznyky v normi i pry patolohii. Kyiv: Medytsyna, 320.

Tymoshenko, O. P., Zemlianskyi, A. O., Vyhovska, K. L., Kuzmina, Yu. V. (2013). Pokaznyky lipidohramy syrovatky krovi sobak bez klinichnykh oznak patolohii. Naukovyi visnyk Luhanskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 49, 136–140.

Xenoulis, P. G., Steiner, J. M. (2010). Lipid metabolism and hyperlipidemia in dogs. The Veterinary Journal, 183 (1), 12–21. doi: http://doi.org/10.1016/j.tvjl.2008.10.011

Kirk, R., Bonagura, Dzh. D. (2005). Sovremennii kurs terapii Kirka. Moscow: Akvarium print, 1376.

Salupere, V. (1988). Klinicheskaia gastroenterologiia. Tallin: Valgus, 288.

Horalskyi, L. P., Tymoshenko, O. P., Borysevych, B. V. et. al.; Horalskyi, L. P. (Ed.) (2013). Pankreatyt sobak. Zhytomyr: «Polissia», 216.

Nimand, Kh. G., Suter, P. F. (2004). Bolezni sobak. Moscow: Akvarium-print, 816.

Vasilevich, F. I., Golubeva, V. A., Danilov, E. P. et. al. (2001). Bolezni sobak. Moscow: Kolos, 472.

Batchelor, D. J., Noble, P.-J. M., Taylor, R. H., Cripps, P. J., German, A. J. (2007). Prognostic Factors in Canine Exocrine Pancreatic Insufficiency: Prolonged Survival is Likely if Clinical Remission is Achieved. Journal of Veterinary Internal Medicine, 21 (1), 54–60. doi: http://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2007.tb02928.x

Hallay, J., Kovacs, G., Szarmari, K. et. al. (2001). Early jejunal nutrition and changes in the immunological parameters of patients with acute pancreatitis. Hepatogastroenterology, 48 (41), 1488–1492.

Sympson, D., Uéls, R. (2003). Bolezny pyshchevarytelnoy systemy sobak i koshek. Moscow: Akvaryum-LTD, 496.

Shalimov, O. O., Hrubnyk, V. V., Horovits, Dzh. (2000). Khronichnyi pankreatyt. Suchasni kontseptsii patohenezu, diahnostyky i likuvannia. Kyiv: Zdorovia, 256.

Rebrova, O. Iu. (2002). Statisticheskii analiz meditsinskikh dannykh. Primenenie paketa prikladnykh programm STATISTIKA. Moscow: Medi Sfera, 312.

Zemlianskyi, A. A., Lokes-Krupka, T. P., Kuzmina, Iu. V. (2014). Pokazateli lipidogrammy syvorotki krovi sobak i koshek bez klinicheskikh priznakov patologi. Mezhdunarodnii vestnik veterinari, 1, 52–56.

Osorio, J. H. (2009). The variability in the canine lipid profile values and its possible relationship with the measurement method used. Vet. zootec., 3 (1), 70–77.

Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., Ratych, I. B. et. al.; Vlizlo, V. V. (Ed.) (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni. Lviv: SPOLOM, 764.

Levchenko, V. I., Holovakha, V. I., Kondrakhin, I. P. et. al.; Levchenko, V. I. (Ed.) (2010). Metody laboratornoi klinichnoi diahnostyky khvorob tvaryn. Kyiv: Ahrarna osvita, 437.

Downloads

Published

2021-09-30

How to Cite

Zemlianskyi, A., Tymoshenko, O., Zakhariev, A., Vashchyk, Y., Seliukova, N., & Dotsenko, R. (2021). Informativity of lipid metabolism indicators for diagnostics and estimation of the effectiveness of treatment of dogs with pancreatitis. ScienceRise: Biological Science, (3 (28), 26–32. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.241207

Issue

Section

Veterinary research