Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання ScienceRise. Medical Science?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення рукопису для журнала

"ScienceRise: Medical Science"

Статті повинні супроводжуватися документами:

- ліцензійний договір (завантажити зразок);
- супровідний лист (завантажити зразок);
- рецензія (від рецензента, який здійснює дослідження за спеціальністю і має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або має монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)). На рецензії обов'язково повинен стояти підпис рецензента, засвідчений печаткою та вказаний Author ID рецензента по Scopus.

Для авторів, які не є громадянами України, необхідні документи, наведені за формою нижче:

- ліцензійний договір (завантажити зразок);
- супровідний лист (завантажити зразок);
- рецензія (від рецензента, який здійснює дослідження за спеціальністю і має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або має монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE)). На рецензії обов'язково повинен стояти підпис рецензента, засвідчений печаткою та вказаний Author ID рецензента по Scopus.

Вимоги до оформлення тексту:

 1. Формат сторінки - А4
 2. Шрифт - Times New Roman
 3. Розмір шрифту - 14
 4. Інтервал - 1,5
 5. Абзацний відступ - 1,25 мм
 6. Вирівнювання - по ширині
 7. Поля документу - 20 мм
 8. Обсяг - від 10 до 30 сторінок
 9. Мова статті: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька

Структура статті

 • УДК
 • НАЗВА СТАТТІ МОВОЮ СТАТТІ
 • І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище .... мовою статті
 • НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 • Ініціали Прізвище, Ініціали Прізвище .... англійською мовою
 • Анотація мовою статті (45-50 слів)
 • Ключові слова мовою статті (10 слів)
 • Розширена анотація англійською мовою (100-250 слів).В анотації необхідно виділити розділи: мета, матеріали і методи, результати, висновки
 • Ключові слова англійською мовою (10 слов)

Основні розділи статті:

1. Вступ

Вступ повинен надати читачеві всю інформацію (в тому числі довідкового характеру), необхідну для того, щоб зрозуміти Ваші дослідження, і причини по яких Ви їх проводите. У цьому розділі статті необхідно створити background (передумови до проведення дослідження: дати загальне розуміння проблеми, якою Ви займаєтеся, і аргументовано обґрунтувати актуальність Вашого дослідження).
 
Вступ повинен відповідати на запитання: «Яке питання/проблема вивчається і чому це актуально?»
 
ПОРАДА: не пишіть літературний огляд у вступі, але давайте посилання на літературу довідкового характеру (монографії, довідники, можливо навіть навчальну літературу), для того щоб читач при бажанні міг більш детально розібратися в проблемі.

2. Обґрунтування дослідження

Цей розділ статті повинен дати відповідь на питання про необхідність проведеного автором дослідження.
 
Важливо! Найчастіше в якості обґрунтування необхідності авторського дослідження вказується на те, що даний предмет (питання) в науковій літературі «не описаний» або ж «описаний недостатньо». Це жодним чином не може вважатися аргументованим обґрунтуванням. Недостатньо послатися на факт, що «дана проблема ще не вивчалася», тому цілком можливо, що її і не потрібно вивчати!
 
Аргументація на користь необхідності проведення автором дослідження повинна включати вичерпне обґрунтування наступних двох моментів:
       1. Що саме не було вивчено попередниками?
       2. Чому це важливо було вивчати?
 
Таким чином, розділ статті «Обґрунтування дослідження» має на меті висвітлити невирішені іншими вченими частини досліджуваної проблеми і вказати на «нішу» досліджень, не зайнятою іншими вченими в даній проблемі (зрозуміло, відповівши на два питання, сформульованих вище).
Даний розділ пишеться на підставі публікацій періодичних наукових видань (книги, підручники, монографії до таких не належать). Огляд періодики з проблеми, що досліджується автором, повинен включати джерела не більше 10-річної давності і обов'язковий огляд закордонних наукових періодичних видань з проблеми, що досліджується автором. Кількість іноземних джерел повинно бути не менше 40 %. Допустимий рівень самоцитування – не більше 30 %. Обов'язковим при використанні посилань на літературні джерела є критичний аналіз даних джерел, тобто зазначення того, що авторам цих робіт вдалося досягти, а чого не вдалося. При цьому бажаний такий аналіз по кожному джерелу (використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не рекомендується).
Розділ «Обґрунтування дослідження» повинен дати читачеві розуміння того, для чого проводилося дослідження, результати якого автор збирається опублікувати в даній статті.
 
ПОРАДА: Ви можете скористатися електронними ресурсами відкритого доступу наукової періодики усього світу з Кокнаровской бібліотеки (посилання). Пошук може бути виконаний за ключовими словами Вашої тематики англійською мовою

3. Мета дослідження

У даному розділі необхідно чітко сформулювати мету дослідження, яка повинна логічно випливати з розділу «Обґрунтування дослідження». Формулювання мети дослідження повинно бути виконано таким чином, щоб стало зрозумілим, яким чином можна заповнити «нішу» досліджень (тобто відповісти на питання: «Що саме потрібно зробити, щоб усунути недостатність знань, пов'язану з наявністю невиявлених іншими вченими частин загальної проблеми?»)
Мета дослідження, що формулюється автором, може являти собою і формулювання Гіпотези, яку автор хотів підтвердити або спростувати.
 
ПОРАДА: Не пишіть фрази типу: «Метою нашої роботи було порівняння препарату А і препарату В при патології С». Пишіть те, що дозволило б зрозуміти, що саме автори очікують побачити в результаті такого порівняння.

4. Матеріали і методи

У цьому розділі інформація подається у двох аспектах:
– Матеріали
– Методи
 
Матеріали – мається на увазі, що автор повинен довести репрезентативність представленого матеріалу: характеристики хворих (чи інших об'єктів дослідження), спосіб їх відбору та умови проведення дослідження (база проведення дослідження) повинні бути викладені настільки детально, щоб читач міг самостійно вирішити, чи правильно вони описані і чи відповідає опис конкретних умов його клінічної практики?
 
РЕКОМЕНДАЦІЯ: для задоволення вимог репрезентативності автор повинен пояснити 3 головні моменти:
1. Відповісти на питання: «Чому було обрано саме цей, а не інший матеріал?»
2. Повинен бути викладений принцип відбору матеріалу (описані критерії включення/виключення об'єктів дослідження).
3. Повинен бути пояснений принцип і сенс поділу матеріалу на будь-які групи (за віком, статтю тощо)
Увага! Пояснення типу «традиційно» і подібне неприйнятно.
 
Методи – в цій частині розділу необхідно:
1. Обгрунтувати, чому був застосований саме цей, а не якийсь інший метод.
2. Сформулювати критерії оцінки ефекту або результату застосовуваного методу.
3. Сформулювати критерії оцінки ефекту або результату застосовуваного методу.
Увага! Методи кількісного аналізу краще, ніж описові. Тому, якщо вони не застосовуються і їх відсутність не має видимого обґрунтування, потрібно вказати, чому не використовуються методи статистики.
 
ПОРАДА: для правильного написання цього розділу ознайомтеся зі статтями з Вашої тематики, опублікованими в минулих номерах журналу.
Даний розділ необхідно назвати так, щоб були зрозумілі «експериментальна» і «методична» складові авторського дослідження.

5. Результати дослідження

У цьому розділі необхідно відобразити всі отримані під час дослідження результати, причому тільки в такому вигляді, який можна сформулювати як «голі факти». Інтерпретувати результати в цьому розділі не потрібно!
У цьому розділі рекомендується подавати матеріали наступним чином:
– Як і в розділі «Матеріали і методи» результати, які відповідають різним експериментам, можна розділити на підрозділи;
– Результати повинні бути представлені в логічному порядку, причому рекомендується приводити результати в порядку важливості, не обов'язково використовувати той порядок, в якому проводилися експерименти;
– Не слід дублювати дані, які наведені на малюнках, графіках і в таблицях. Поширеною помилкою є приведення даних, відображених в малюнках і таблицях в тексті статті. Замість цього в тексті статті слід узагальнити той матеріал, який читач знайде в таблиці або звернути увагу читача на головні пункти пункти в наведеному малюнку або таблиці. Читачеві, як правило, легше читати дані в таблиці, ніж в тексті статті.
 
ПОРАДА: Існує відома приказка в англійській мові: «Картинка коштує 1000 слів». Це означає, що зображення може пояснити висновки набагато краще, ніж текст. Тим не менш, уникайте надмірних малюнків і таблиць. Якщо даних для повноцінних таблиць та рисунків не вистачає, краще цю інформацію описати в тексті.

6. Обговорення результатів

У даному розділі статті Ви повинні висловити свою точку зору на отримані результати дослідження. Іншими словами, необхідно дати відповідь на головне питання: «Що Ваші результати означають (у Вашій інтерпретації)??».
У цьому розділі Ви повинні:
– Обговорити Ваші результати в порядку від найбільш до найменш важливих.
– Сравнить Ваши результаты с результатами других исследований – насколько может быть отмечено их соответствие? Если нет, обсудить причины различий.
– Можна запропонувати додаткові дослідження для поліпшення або поглиблення отриманих результатів.
– Обов'язково необхідно коротко описати обмеження Вашого дослідження і привести його можливі недоліки (це жодною мірою не применшить значимість Вашого дослідження, зате покаже, куди потрібно рухатися надалі Вам чи Вашим колегам).
Увага! Даний пункт можна вважати «правилом гарного тону» і повагою, яку Ви проявляєте до своїх колег.
– Описати, чим Ваші результати можуть бути практично корисні і в яких саме умовах (тут мова може йти про можливі обмеження, що накладаються умовами клінічної практики тощо).

7. Висновки

У даному розділі статті обов'язково вкажіть ще раз основні узагальнюючі результати по Вашій роботі, звертаючи особливу увагу на відповідність висновків поставленої мети дослідження з розділу статті «Мета дослідження» – вони повинні збігатися. Це означає, що Висновки повинні відображати конкретні отримані автором результати, на підставі яких можна зробити висновок про наукову новизну і можливості практичного застосування результатів дослідження, викладених у статті.
ВАЖЛИВО!
Висновки мають бути подані таким чином, щоб читач (будь-то вчений або практикуючий лікар), прочитавши тільки Висновки, захотів прочитати всю статтю.

8. Подяки (при наявності)

Перерахуйте тут тих людей/організації, які надали допомогу в ході проведення дослідження (наприклад, забезпечували мовну допомогу, допомогу в проведенні експериментів, фінансову допомогу тощо).

 • Література (список використаних джерел інформації, оформлених згідно ДСТУ 7.1:2006)
 • References (список використаних джерел інформації, оформлених згідно стандарту АРА)
 • Відомості про авторів російською, українською та англійською мовами:

Для кожного з авторів необхідно вказати відомості українською, російською та англійською мовами

– ПІБ повністю
– Науковий ступінь, звання
– Кафедра
– Місце роботи
– Юридична адреса місця роботи
– Е–mail
– Контактний телефон
– Кількість публікацій в українських виданнях (приблизно)
– Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизно)
– Індекс Хірша (при наявності)
– Номер ORCID (обов'язково!)

Поштова адреса для відправки друкованого примірника журналу

Поштова адреса для відправки журналу (якщо Вам необхідний друкований екземпляр журналу). Обов'язково умова: одержувач і адреса повинні відповідати п. 6.2 ліцензійного договору

Оформлення у відповідності з прикладом:

Іванов Сергій Петрович

Відділення Нової пошти № 45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)
Контактний тел .: + 38050-00-00-000

 Інформація про потенційних рецензентів

Будь ласка, додайте до свого рукопису інформацію про потенційних рецензентів по Вашій тематиці (мінімум 2 рецензенти). Зверніть увагу, що редактор зберігає за собою виключне право вирішувати, використовувати або не використовувати послуги пропонованих рецензентів. У будь-якому випадку редакція практикує політику подвійного сліпого рецензування.

Приклад (поля, відмічені «зірочкою» (*), обов'язкові для заповнення):
ПІБ рецензента*
професор*
тел .:
E-mail: *
Робоча адреса:

Вимоги до оформлення рисунків

 1. Перед рисунком в тексті обов'язково йде посилання на рисунок у форматі рис. 1, рис. 2–4, рис. 5, а
 2. Кількість точок на дюйм не менше 300 dpi
 3. Рисунки повинні бути згруповані.
 4. Підпис до рисунку має вигляд: «Рис. 1. Назва рисунку» або «Рис. 1. Назва рисунку: а – назва підрисунку; б – назва підрисунку»
 5. Якщо на рисунку представлена залежність або графік, то в підписі до рисунку повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат.
 6. Розміри написів на рисунках повинні відповідати розміру Times New Roman 14.
 7. Написи на рисунках не повинні бути виконані жирним або курсивом.
 8. Написи на всіх рисунках повинні бути виконані в одному стилі.
 9. Увага! Друкована версія журналу виходить у кольоровому варіанті, колір на малюнках повинні нести змістовне навантаження.

Вимоги до оформлення таблиць

 1. Шапка таблиці не повинна містити порожніх клітинок.
 2. Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно.
 3. Всі таблиці повинні бути розташовані вертикально.

Вимоги до оформлення формул

 1. Формули повинні бути набрані в редакторі формул MathType.
 2. Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2–4).
 3. Формули повинні бути пронумеровані.
 4. Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти знак пунктуації: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі йде роз'яснення, то кома тощо.

Оформлення списку використаної літератури

 1. Посилання на літературні джерела в тексті статті вказуються в квадратних дужках, наприклад [1], [2, 3]. Гіперпосилання не припустимі
 2. Посилання повинні йти по порядку згадування в статті
 3. На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов'язково!
 4. Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно ДСТУ 7.1:2006 та стандарту АРА

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 2. Всі вимоги до оформлення  назви статті виконано
 3. Всі вимоги до оформлення  анотацій російською та українською виконано
 4. Всі вимоги до оформлення  ключових слів виконано
 5. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 6. Всі вимоги до структурованості статті виконано
 7. Всі вимоги до оформлення  рисунків виконано
 8. Всі вимоги до оформлення  таблиць виконано
 9. Всі вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті виконано
 10. Всі вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література виконано
 11. Всі вимоги до оформлення  анотації англійською мовою виконано
 12. Всі вимоги до оформлення  списку літератури англійською мовою (References) виконано
 13. Всі вимоги до оформлення  відомостей про авторів виконано
 

Положення про авторські права

Наше видання використовує положення про авторські права CREATIVE COMMONS для журналів відкритого доступу. 

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.