№ 6 (2) (2016)

Зміст

Визначення активності факторів зсідання крові у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії в поєднанні з ХОЗЛ за допомогою високоспецифічних тестів з отрутами змій PDF
Світлана Олегівна Самойлова, Ольга Миколаївна Плєнова 4-9
Вплив неалкогольного стеатогепатиту на структурно-функціональний стан серця у хворих на артеріальну гіпертензію, ускладнену хронічною серцевою недостатністю PDF
Наталія Григорівна Вірстюк, Олена Євгенівна Черкашина, Ірина Ігорівна Вакалюк 9-13
Вплив факторів ризику на довгострокові результати лікування пародонтиту PDF
Віталій Іванович Біда, Петро Олексійович Гурин, Ганна Ігорівна В'юн 14-21
Влияние вакуум-терапии на репаративную регенерацию тканей перираневой области PDF (Русский)
Алексей Николаевич Велигоцкий, Роман Владимирович Савицкий, Алексей Николаевич Довженко 21-26
Предиктори геморагічної трансформації при кардіоемболічному ішемічному інсульті PDF
Наталія Романівна Сохор, Світлана Іванівна Шкробот, Маріанна Сергіївна Мисула, Оксана Романівна Ясній 26-32
Вплив сумісного застосування під час кардіохірургічних операцій ультрафільтрації крові та різних варіантів первинного заповнення апарату штучного кровообігу на маркери запалення у дорослих пацієнтів PDF
Олена Миколаївна Клигуненко, Володимир Володимирович Яровенко 32-41
Особливості стану мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми PDF
Зоя Василівна Салій 41-45
Оценка эффективности программы реабилитации у пациентов с впервые выявленным эпизодом язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки PDF (Русский)
Александр Николаевич Очередько, Наталия Николаевна Кизлова 46-50
Вміст есенціальних мікроелементів в організмі дітей з відставанням у зрості в залежності від ступеня низькорослості PDF
Вікторія Геннадіївна Пахомова, Олена Василівна Большова 50-56
Клініко-експериментальне дослідження ефективності використання Нуклео Ц.М.Ф. форте при травмах нерва. PDF
Руслан Леонідович Фурман, Олександр Семенович Барило, Анатолій Петрович Король 57-63