№ 7 (27) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Аналіз післяопераційного періоду при первинному ендопротезуванні кульшового суглоба переломів проксимального відділу стегна в залежності від дренування післяопераційної рани PDF
Volodymyr Babalian 4-7
Оцінка безпечності та переносимості вуглеводного напою, що містить 25 % мальтодекстрин, в період передопераційного голодування у дітей PDF (Русский)
Iryna Kyselova, Andriy Biliaiev, Iryna Potebnya 8-13
Стан антикоагулянтної та фібринолітичної активності крові у пацієнтів з гіпертонічною хворобою поєднаною з неалкогольною жировою хворобою печінки PDF
Nataliia Bazhenova 14-18
Роль поліморфізму гену IL-6(-174 С/G) у хворих на гострий бруцельоз PDF
Elchin Huseynov Mammad oglu 19-22
Особливості змін антикоагулянтної системи гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою гіперурикемією PDF
Maria Valigura 22-26
Модель прогнозування ефективності лікування туберкульозу легень у інтенсивній фазі протитуберкульозної терапії PDF
Olga Hovardovska, Olga Schevchenko, Olexandr Arseniev 27-32
Особливості профібротичних маркерів та ендотеліальної дисфункції у хворих на бронхіальну астму та в коморбідності з ожирінням та цукровим діабетом 2 типу PDF
Galyna Yeryomenko, Tetyana Ospanova, Tetyana Bezditko 33-38
Критерії діагностики внутрішньоклітинного інфікування у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію PDF
Sergey Matvienko 38-45
Номограми індексів васкуляризації матки здорових жінок, вивичених з використанням тривимірної енергетичної допплерографії. PDF (Русский)
Kirill Yakovenko, Tamara Tamm, Elena Yakovenko 46-54
Сучасна система психопрофілактики аутоагресивної поведінки у хворих на біполярний афективний розлад PDF
Hanna Kozhyna, Dina Takhtashova, Galina Koltsova 55-58
Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості розладів адаптації у осіб з комп’ютерною залежністю PDF
Yuliia Starodubtseva 59-62