№ 944 (2011)

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія". Випуск 6

Зміст

НОВІ НАПРЯМИ, ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Екологічні пріоритети як кількісні оцінювальні категорії PDF
М. Д. Гродзинський 7-12
Методика наддовгострокового прогнозування змін стану сонячної активності з використанням моделі множинної лінійної регресії PDF (Русский)
О. В. Холопцев, М. П. Никифорова 13-20
Методичні основи сучасного просторового моніторингу ґрунтів PDF
А. Б. Ачасов, А. О. Ачасова 20-27
Формування осередкових водно-багнових угідь на акумулятивних формах берегової зони морів PDF (Русский)
Ю. Д. Шуйський, О. А. Ковтун 27-38
До питання порогових (граничних) ситуацій в гідролого-геоморфологічній системі водозбору PDF
C. В. Костріков, В. А. Бережний 38-48
Порівняльний аналіз робастності різних математичних моделей динаміки середньорічних витрат Дніпра на створі Київ PDF
О. В. Холопцев, С. В. Некос 48-57

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОСИСТЕМ

Біоенергетичне продукування на сільськогосподарських землях Словаччини PDF
Дж. Вілчек, А. Лісняк 58-61
Комплексна оцінка екологічного стану водних об’єктів (на прикладі басейну р. Сів. Донець) PDF
А. М. Крайнюкова, О. О. Чистякова, О. М. Крайнюков 61-71
Методологія оцінки впливу стихійних звалищ на екологічний стан (на прикладі Дергачівського району Харківської області) PDF
М. О. Солоха, Е. О. Кочанов 72-76

ЕКОЛОГІЧНА ТА ПРИРОДООХОРОННА ОСВІТА

Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога PDF
Г. В. Тітенко, А. Н. Некос, Н. В. Максименко, Н. Б. Краченко 77-82

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Радіаційний моніторинг місцевості в режимі реального часу за допомогою волоконно-оптичного дозиметру PDF
O. М. Гетманець, В. Г. Гордієнко, А. А. Дроздов, Н. М. Пелихатий 83-88
Природні та техногенні чинники часової мінливості радіологічних характеристик водних об’єктів у зоні впливу Південноукраїнської АЕС PDF
Л. С. Жебет, О. В. Холопцев 88-99
Адсорбція органічних барвників шлаком на основі діопсиду PDF
І. Грайворонська, Е. Хоботова, В. Даценко, І. Марченко, В. Меднікова, А. Бородкіна 99-104
Визначення потенціалу енергозбереження і зниження кількості шкідливих викидів установки первинної переробки нафти PDF
Л. М. Ульєв, Л. О. Мельниковська 104-111