ID системи у глобальному туристичному просторі: проблеми і перспективи

Автор(и)

  • Marianna Adamovska Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2018.153028

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, ІD технології і системи, туристичні ID картки, туристичний простір, стратегія туристичного розвитку.

Анотація

туристичному просторі, осмислення специфіки функціонування технологій і систем туристичних ID карток у глобальній туристичній сфері, виявлення проблемних моментів їх адаптації та перспективи впровадження в Україні. Методологія дослідження ґрунтується на культурологічній рефлексії із застосуванням історичного, системного, структурно-функціонального методів  та івент-аналізу. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні необхідності впровадження туристичних ІD систем, як різновиду інформаційно-комунікаційних технологій у вітчизняному туристичному просторі, а також у виявленні на основі здійсненого аналізу проблемних питань та подальших перспектив щодо їх використання в Україні. Висновки. Відповідно до поставленої мети було вирішено такі завдання: 1) розкрито специфіку ІD систем, як різновиду інформаційно-комунікаційних системі технологій; 2) обґрунтовано необхідність використання ІD карт у туристичній сфері задля забезпечення та реалізації не лише комплексного висококваліфікованого обслуговування туристів, а й ефективної стратегії розвитку вітчизняного туризму на національному і міжнародному рівнях.

Біографія автора

Marianna Adamovska, Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв»

голова предметно-циклової  комісії «Туристичне обслуговування» 

Посилання

Бауман З. Плинні часи: життя в добу непевності / пер. з англ. А. Марчинського. Київ: Критика, 2013. 176 с.

Державна служба URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_td_2017.pdf.

Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 327 с.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. // Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон за І півріччя 2016 – 2017 років URL: https://bit.ly/2wWhgfJ.

Оже М. Не – места. Введение в антропологію гипермодерна / Пер. С фр. А.Ю. Коннова. М.: Новое ли-тературное образование, 2017. 136 с.

Урри Дж. Мобильности. Москва : Праксис, 2012. 576 с.

Чешское радио. // Туристическая карта – Лайфхак для гостей Чехии URL: http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/turisticheskaya-karta-lajfxak-dlya-gostej-chexii.

Bauman, Z. (2013). Liquid Surveillance: A Conversation. (A. Marchynskoho, Trans). Kyiv: Krytyka [in Ukrainian].

The State Statistics Service of Ukraine. // Tourist activity in Ukraine in 2017 (01.06.18). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_td_2017.pdf.

Castells M. (2004). Galaxy Internet. Yekaterinburg: U-Faktoriya [in Russian].

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. // Information on visiting Ukraine by foreign tourists and departure of Ukrainian citizens abroad for the first half of 2016-2017 (13.09.18). Retrieved from https://bit.ly/2wWhgfJ.

Auger M. Not-places. Introduction to anthropology hypermodern (A. Connova, Trans). - Moscow: New literary review [in Russian].

Urry J. (2012). Mobility. Moscow: Praxis [in Russian].

Czech Radio. // Tourist map - Layfhak for the guests of the Czech Republic (31.08.17). Retrieved from http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/turisticheskaya-karta-lajfxak-dlya-gostej-chexii.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-27

Номер

Розділ

Культурологія