Про журнал

Науковий журнал “Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв”

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 1999

Галузь та проблематика: В журналі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства. Видння розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати грунтовні знання теоретичного і прикладного характеру

ISSN 2226–3209 (Print), ІSSN 2409–0506 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19938-9738ПР від 17.05.2013

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво; 034 Культурологія
відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4).

Журнал зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: EBSCO; DOAJ ROAD; Open Academic journal Index; CiteFactor; Google Scholar; Scientific Indexing Services; International Impact Factor Services; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus; Crossref; Українська науково-освітня мережа УРАН; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

Періодичність публікації

Чотири рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Прийом статей: до №1 - до 15 лютого;  до №2 - до 15 травня; до № 3 - до 15 серпня; до №4 - до 15 листопада.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами: 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі. 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі. 3.Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

Етика публікацій

У рамках редакційної політики науковий журнал «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP (Committee on Publication Ethics).

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Вимоги до статей: 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/requirements.pdf

Оформлення References

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/Oformlennia_References.pdf

Ліцензійна угода

Ліцензійна угода

Архів видань академії: https://nakkkim.edu.ua/akademiya/vydannia-akademii

Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua