Поточний номер

№ 2 (2024)
Опубліковано: 2024-07-14

Культурологія

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Музичне мистецтво

Переглянути всі випуски

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: EBSCO; DOAJ ROAD; Open Academic journal Index; CiteFactor; Google Scholar; Scientific Indexing Services; International Impact Factor Services; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus; Crossref; Українська науково-освітня мережа УРАН; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Денисюк Ж. З., д.культ. (головний редактор); Литвин С. Х., д.і.н., професор (заст. головного редактора); Афоніна О. С., д. мист., професор (відповідальний секретар); Бітаєв В. А., д.філос.н., професор, член-кор. НАМ України; Вєдєнєєв Д. В., д.і.н., професор; Волков С. М., д.культ., професор; Герчанівська П. Е., д.культ., професор; Донченко Н. П., засл. діяч мистецтв України, професор; Езкуерро А., д.філос. (Іспанія); Жуковін О. В., к. мист.; Зосім О. Л., д. мист., професор; Каппелліні В., д.філос., професор (Італія); Карпов В. В., д.і.н.; Каталінік В., д. філос. (Хорватія); Кайл К., д.філос. (Німеччина); Кнаут М., д.філос., професор (Німеччина); Льоос Х., д.філос., професор (Німеччина); Овчарук О. В., д.культ., професор; Пастерняк В., д. габілітований, професор (Польща); Ростіролла Д., д.філос. (Італія); Сапенько Р., д-р габілітований, професор (Польща); Телячий Ю. В., д.і.н., професор; Хемслі Д., д.філос. (Великобританія); Чернець В. Г., д.філос., професор; Шванднер Г., д.філос., професор (Німеччина); Штанке Г., д.філос., професор (Німеччина); Шульгіна В. Д., д. мист., професор; Юренієне В., д., професор (Литва), Яковлев О. В., д.культ., професор.

Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua
E-mail: visnyk@nakkkim.edu.ua