Редакційний штат

Редакційна колегія:

Головний редактор:

Денисюк Жанна Захарівна, доктор культурології (Україна)

Заступник головного редактора:

Литвин Сергій Харитонович, доктор історичних наук, професор (Україна)

Відповідальний секретар:

Афоніна Олена Сталівна, доктор мистецтвознавства, професор (Україна)

Члени редколегії:

Бітаєв Валерій Анатолійович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України  (Україна)

Ведєнєєв  Дмитро Валерійович, доктор історичних наук, професор (Україна)

Волков Сергій Михайлович, доктор культурології, професор (Україна)

Герчанівська Поліна Евальдівна, доктор культурології, професор (Україна)

Донченко Наталія Петрівна, заслужений діяч мистецтв України, професор (Україна)

Езкуерро Антоніо Естебан, доктор філософії (Іспанія)

Жуковін Олександр В’ячеславович, кандидат мистецтвознавства (Україна)

Зосім Ольга Леонідівна, доктор мистецтвознавства, професор (Україна)

Каппелліні Віто, доктор філософії, професор (Італія)

Карпов Віктор Васильович, доктор історичних наук (Україна)

Каталінік Вюлера, доктор філософії (Хорватія)

Кайл Клаус, доктор філософії (Німеччина)

Кнаут Матіас, доктор філософії, професор (Німеччина)

Льоос Хельмут, доктор філософії, професор (Німеччина)

Овчарук Ольга Володимирівна, доктор культурології, професор (Україна)

Пастерняк Войцех, доктор габілітований, професор (Польща)

Ростіролла Джіанкарло, доктор філософії, професор (Італія)

Сапенько Роман, доктор габілітований, професор (Польща)

Телячий Юрій Васильович, доктор історичних наук, професор (Україна)

Хемслі Джеймс, доктор філософії (Великобританія)

Чернець Василь Гнатович, доктор філософії, професор (Україна)

Шванднер Герд, доктор філософії, професор (Німеччина)

Штанке Герд, доктор філософії, професор (Німеччина)

Шульгіна Валерія Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор (Україна)

Юренієне Вірджинія, доктор наук, професор (Латвія)

Яковлев Олександр Вікторович, доктор культурології, професор (Україна)