DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191767

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН У ЦИФРОВУ ЕПОХУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЧНО РОЗВИНЕНИХ РИНКІВ)

Сергій Гончарук

Abstract


Мета статті – виокремлення і аналіз ключових аспектів, які пов’язані з трансформацією формату телевізійних новин в межах таких технологічно розвинених ринків як США, Великобританія та ін. Методологія дослідження ґрунтується на аналізі і моделюванні сучасного медіа-простору, що сприяють осмисленню останніх змін в традиційному телевізійному перегляді, на методі діагностики основних тенденцій зростання значення онлайн-відео і, у зв’язку з цим, розгляді прикладів того, як різні організації працюють із новими формами телевізійних новин, котрі розроблені для цифрового середовища. Наукова новизна полягає у твердженні, що виробники телевізійних новин повинні подолати основні виклики інформаційної доби, щоб мати змогу адаптуватися до змін, враховуючи ерозію традиційного телевізійного перегляду і постійне зростання популярності онлайн-відео та цифрових ЗМІ. Висновки. В сучасному цифровому середовищі проходять трансформаційні процеси, які пов’язані з формотворенням й поступовою зміною традиційної платформи перегляду новин на інноваційні онлайн-платформи, які краще задовольняють інформаційні запити сучасного покоління на відміну від старшого, що віддає перевагу здебільш традиційному перегляду. Зростання популярності «телебачення поза коробкою» і онлайн-відео завдяки діяльності таких гравців, як Netflyx, Amazon, Facebook, Google і YouTube за останні 5-10 років, не лише відображається на об’ємах монетизації цих платформ, але й змінює саму природу телевізійних новин, відкриває перед останніми великі перспективи.