DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191777

ОЛЬФАКТОРНІ КОДИ ХРИСТИЯНСТВА

Юлія Юхимик

Abstract


Мета роботи - виявлення специфіки прояву ольфакторних чинників у православному культовому середовищі та їх типологічний аналіз як кодифікаторів сакральних смислів християнства. Методологія. Застосовується міждисциплінарний естетико-релігієзнавчий підхід у виявленні феноменологічної специфічності компонентів запахового простору православного контексту. Наукова новизна. Здійснена типологізація та встановлений функційний потенціал запахів, стало присутніх у храмовому середовищі, явлених у певні моменти культового дійства, вербально зафіксованих сакральними текстами як каталізаторів нумінозних переживань та презентантів ідеї різнорівневих проявів Божественної всюдисутності. Висновки. Типологічний аналіз ольфакторних чинників, християнського контексту констатує результативність їх функціонування як символічних кодів основоположних сакральних характеристик Божественної досконалості, Богоспілкування, храмового хронотопу, обоженої людської сутності, життя і смерті.


Keywords


ольфакторний код, сакральний смисл, сакральний хронотоп, сакральна комунікація, нумінозне переживання, обоження.

References


Акафісти. Молитовник. К.: Вид-во «Воскресіння», 1998. 508 с.

Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. К.: Путь к истине, 1991. 407 с.

Дионисий Ареопагит, священномученик. О церковной иерархии. Творения. СПб.: Алетейя, 2002. 854 с.

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви. Догматическое богословие. Ч.1. Изд.свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2010. 448 с.

Макарій, архієпископ. Православно-догматическое богословіе: в 2-х т. Т.ІІ. Св.-Троицкий Ново-Голутвин.монастырь, 1993. 520 с.

Мануссакис Д.П. Бог после метафизики. Богословская эстетика. К.: Дух і літера, 2014. 416 с..

Нанси Жан Люк. Corpus. М.: Ad marginem, 1999. 255 с.

Настольная книга священнослужителя. Т.1. М.: изд. Моск. патриархии, 1992.704 с.

Ортега-и-Гассет Х. Эссе на эстетические темы. Вопросы философии. М.: Наука, 1984, №11. С.3-28.

Отто Р. Священнoе. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб.: изд-во С.-Петерб.ун-та, 2008. 272 с. URL: https://www.platona.net (дата звернення 2.08.2018).

Скабалланович М. Толковый типикон. М.: Паломник, 1995. URL: https://azbyka.ru (дата звернення 20.08.2018)

Служебник: у 2 ч. Ч.1. К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2006. 272 с.

Флоренский П. Философия культа. Собр.соч. М.: Мысль. 2004. 684 с. URL: https://predanie.ru (дата звернення: 25.08.2018)