DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191783

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ: ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС

Роксолана Дьяченко

Abstract


Мета дослідження – визначити ключові позиції удосконалення готельного сервісу в умовах інноваційного розвитку індустрії гостинності. Методологія дослідження. Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи наукового аналізу. Зокрема, методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції – для узагальнення теоретичних концепцій, які використовуються для оцінки управлінських процесів у готельній справі. Також було застосовано такі підходи: системний і комплексний  – для характеристики інновацій у готельному сервісі та оцінки загального стану організаційно-економічного механізму управління підприємствами готельного господарства, тощо. Наукова новизна полягає в поглибленні науково-методологічних і практичних положень щодо інноваційних підходів, які використовуються в сучасній індустрії готельного господарства. Висновки. Інноваційна політика готельного підприємства – це сукупність принципів та заходів, спрямованих на вдосконалення основних процесів надання послуг із метою реалізації інноваційної стратегії. В епоху ринкових відносин, глобалізації, інтернету, інтернаціоналізації та розширення горизонтів чітко простежується безперервна боротьба за клієнтів.  Досягти вагомих результатів у конкурентній боротьбі можна лише  внаслідок впровадження ефективної політики готельного підприємства за умови його інноваційного розвитку, що передбачає розширення асортименту послуг, підвищення якості обслуговування, застосування провідних інноваційних технологій та використання новітніх методів управління готелем.


Full Text:

PDF