НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-ГО КЛАСУ КОМПРЕСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС АУДІЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-0303.2022.2.02

Ключові слова:

компетентність в аудіюванні, компресія інформації, труднощі навчання аудіювання, критерії добору текстів для аудіювання, види компресії текстів, етапи формування умінь компресії тексту

Анотація

Стаття присвячена навчанню учнів 5-го класу компресії інформації під час аудіювання на уроках української мови. Компресію інформації автори розглядають як прагматичне явище мовлення і ментальний процес опрацювання повідомлення, що зумовлює скорочення мовленнєвого сигналу. Наслідком компресії є збереження інформації в обсязі, який відповідає комунікативній меті аудіювання. Обґрунтовано, що для подолання труднощів аудіювання учні повинні оволодіти такими видами компресії інформації: цілого тексту; змістових фрагментів тексту; фраз та надфразових єдностей; зі збереженням та без збереження жанру, стилю та функціонального типу вихідного тексту; різних видів інформації; репродуктивного характеру та критично-оцінного характеру. Добір текстів для навчання компресії інформації має здійснюватися на основі таких критеріїв: жанрово-стильовий, мовний, повідомлення, критерій доступності, критерій обсягу та тривалості звучання. Навчання компресії аудитивного тексту інтегрується з такими етапами роботи з текстом: передтекстовому, текстовому та післятекстовому. Формування вмінь компресії тексту автори рекомендують реалізовувати на текстовому та післятекстовому етапах за допомогою відповідних завдань.

Біографії авторів

В’ячеслав Шовковий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української та іноземних мов та літератур, Навчально-науковий інститут філології

Катерина Кіруцак, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

магістрантка кафедри методики викладання української та іноземних мов та літератур Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Aleksyeyenko, T. M., Kopylova, O. V.,Trostynska, O. M. (2010). Navchannya referuvannya naukovoho tekstu inozemnykh studentiv-nefilolohiv [TRANSLATE]. Vykladannya Mov u Vyshchykh Navchalʹnykh Zakladakh Osvity na Suchasnomu Etapi. Mizhpredmetni Zvyazky. Naukovi Doslidzhennya. Dosvid. Poshuky, 17, 8–14.

Baydak, L. I. (2015). Kompresiya tekstu: sutʹ, sposoby, zhanry. Materialy VIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi Derzhava i pravo: problemy stanovlennya i stratehiya rozvytku [TRANSLATE] (202-204). Sumsʹka filiya Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu vnutrishnikh sprav.

Baydak, L.I. (n.d.). Metodychni aspekty navchannya studentiv anotuvannyu ta referuvannyu profesiyno-oriyentovanykh tekstiv [TRANSLATE]. https://bit.ly/3W3uzVA

Beresh O. M. (2008). Navchalʹni teksty ta zavdannya: Chytannya movchky, audiyuvannya [TRANSLATE]. Ukrayinska Mova ta Literatura. Shkilnyy Svit: Vseukrayinska Uazeta dlya Vchyteliv, 7, 18 – 23.

Bilyayev, O. M. (2005). Linhvodydaktyka ridnoyi movy [TRANSLATE]. Heneza, Hrebinnyk, H.Y. Didovych, H.I., Komova, H.V. (2010). Anotuvannya ta referuvannya anhliysʹkoyu movoyu zahalʹnonaukovoyi ta fakhovoyi literatury [TRANSLATE]. NTU «KHPI».

Kaminsʹkyy, Y. I. (2007). Komplementarna yednist kompresiyi ta dekompresiyi v mezhakh zakonu movnoyi ekonomiyi [TRANSLATE]. Bulletin of Sumy State University, 1, 109–112.

Kerpatenko, Y. V. (2015). Abreviatsiya yak sposib ekonomiyi movnykh zasobiv u pidhotovtsi slukhachiv movnykh kursiv do komunikatsiyi u suspilʹno-politychnomu poli [TRANSLATE]. Naukovi Zapysky: Zbirnyk Naukovykh Statey, 126, 70–77.

Kucheruk O. A., (2011). Systema metodiv navchannya ukrayinsʹkoyi movy v osnovniy shkoli: teoriya i praktyka [TRANSLATE]. Vyd-vo ZHDU im. I.Franka,

Kushnarenko, N. M. & Udalova, K. V. (2003). Naukova obrobka dokumentiv: Pidruchnuk [TRANSLATE]. Vikar, 2003.

Lutovynova, V.I. (2007). Referuvannya yak protses mikroanalitychnoho z·hortannya informatsiyi: Praktychnyi Posibnyk [TRANSLATE]. APN Ukrayiny, DNPB Ukrayiny im. V.O.Sukhomlynskoho.

Matsko, L.I., Karaman, S.O., Karaman, O.V. (1998). Ukrayinska mova. Yak pysaty perekaz (navchalno-metodychnyy posibnyk) [Ukrainian: How to Write Reproductions]. Mahistr-S.

Miroshnychenko I. H. (2016). Movna kompresiya yak chynnyk funktsionuvannya stysloho tekstu [Linguistic compression as a factor of compressed text functioning]. Ukrayinsʹkyy Smysl. 220-229.

Panchenko, E. Y. (1998). Lynhvystyka szhatoho teksta (na materyale sovremennoho rusʹkoho yazyka) [Linguistics of the compressed text] [PhD thesis]. Dnepropetrovsk.

Passy, P. (1890). Etude sur les changements phonetiques et leurs caracteres [The Study of Phonetic Changes and their Character]. FirminDidot.

Pentylyuk, M.I. (Red.). (2009). Metodyka navchannya ukrayinsʹkoyi movy v serednikh navchalʹnykh zakladakh [Methods of Teaching Ukrainian in Secondary School]. Lenvit.

Potebnya, O. O. (1996). Antolohiya literaturnokrytychnoyi dumky [Antology of Literary Criticism]. Litopys, S.

Pravova, N. V. (2006). Vidbir tekstiv dlya audiyuvannya ta sposoby perevirky audiatyvnykh umin [The Selection of Texts for Listening and the Assessments Techniques of Listening Skills]. Pochatkova Shkola. 6, 39 – 42.

Shevchuk, S.V., Klymenko, I.V. (2015). Ukrayinska mova za profesiynym spryamuvannyam: Pidruchnyk [Ukrainian for specific purposes]. Alerta.

Shkitska, I. Y. (2009). Analityko-syntetychna pererobka informatsiyi: Navchalno-metodychnyi posibnyk [Analysis and synthesis of information]. 2nd ed.-n, TOV «Novyy kolir».

Trishchuk, O.V. (2016). Osnovni sposoby kompresiyi naukovo-informatsiynoho tekstu [Major ways of compression of scientific and informational texts]. Tekhnolohiya i Tekhnika Drukarstva, 3(53), 88-97.

Tsinko, S. V. (2000). Kryteriyi vidboru tekstiv dlya spryymannya uchnyamy na slukh [The criteria for selecting texts for listening comprehension]. Ukrayinsʹka Mova i Literatura v Shkoli, 4, 11–14.

Tsinko, S. V. (2000). Rozvytok u pyatyklasnykiv umin audiyuvannya na urokakh ukrayinskoyi movy [The development of listening skills in 5thgrade schoolers in a Ukrainian classroom] [PhD thesis]. Kyiv.

Valhyna, N. S. (2004). Teoryya teksta: uchebnoe posobye [The theory of text]. Lohos.

Varenko, V.M. (2008). Referentna sprava. Navchalʹnyy posibnyk [Office management]. Kondor.

Varzatsʹka L., (2007). Osobystisno zoriyentovana modelʹ movlennyevoho rozvytku osobystosti [Individual model of speech development]. Ukrayinsʹka Mova i Literatura v Shkoli, 3, 13–18.

Vlasova, H.V., Lutovynova, V.I., Tytova, L.I. (2006). Analityko-syntetychna pererobka informatsiyi. Navchalnyi posibnyk [Analysis and synthesis of information]. DAKKKiM.

Yanovytska, N., Petruk, O. (n.d.). Proekt navchalʹnoyi prohramy z ukrayinsʹkoyi movy dlya 5 klasu shkil z natsionalʹnymy movamy navchannya, 3 – 5. [The draft of the curriculum in Ukrainian language for the 5th-grade secondary school students]. https://bit.ly/3kdStRb

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-01

Як цитувати

Шовковий, В., & Кіруцак, К. (2023). НАВЧАННЯ УЧНІВ 5-ГО КЛАСУ КОМПРЕСІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС АУДІЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ARS LINGUODIDACTICAE, (10), 18–31. https://doi.org/10.17721/2663-0303.2022.2.02

Номер

Розділ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ