СПІЛЬНЕ МІЖНАРОДНЕ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ГЛОБАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-0303.2023.2.06

Ключові слова:

Спільне міжнародне онлайн навчання (СМОН), глобальне співробітництво, міжкультурна компетентність, уміння академічного письма, екстремальні умови

Анотація

Постановка проблеми. Інтернаціоналізація вищої освіти є нагальною потребою та умовою успішної підготовки кваліфікованих фахівців у 21-му столітті. Традиційною формою інтернаціоналізації завжди були програми академічної мобільності у закордонних університетах. Однак, такі програми виявилися не досить гнучкими та фінансово затратними, що змусило освітян шукати нові форми глобального співробітництва. Такою інноваційною формою стало спільне міжнародне онлайн навчання (СМОН), яке поки що не знайшло широкої підтримки в Україні. До основних перепон реалізації СМОН відносять академічні та культурні розбіжності учасників, брак знань про принципи СМОН та недостатній рівень обізнаності викладачів з технологіями впровадження СМОН у навчальний процес.

Мета статті полягає в узагальненні практичного досвіду імплементації СМОН у трьох спільних проєктах, виконаних у співробітництві між викладачами кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ) та кафедрою англійської мови Університету Жауме I (УЖ І), Іспанія.

Методологія дослідження. Теоретичним підґрунтям МКОН є теорія конструктивізму, яка потрактовує навчання як активний процес, що передбачає конструювання знань через соціальну взаємодію. Звідси СМОН, засноване на соціальній взаємодії, допомагає студентам створити простір, де соціальна конструкція знань відбувається в мультикультурному середовищі. До описаного в статті СМОН були залучені автори статті та 72 студенти з двох університетів протягом листопада 2022 р. по грудень 2023 р.; при цьому виконано три спільних проєкти. Для командної взаємодії між українськими та іспанськими студентами, які брали участь у проєктах, використовувались платформи Zoom, Skype, WhatsApp, Messenger та Facebook.

Результати. У статті представлені попередні результати СМОН та зокрема другого проєкту, який виявив як переваги, так і недоліки спільного міжнародного онлайн навчання. Отримані попередні результати свідчать про високу ефективність СМОН у царині вдосконалення міжкультурної компетентності студентів, умінь спілкування англійською мовою з неносіями мови та умінь академічного письма. Стаття також проливає світло на труднощі, які зустрілися під час організації СМОН. Автори доходять висновку, що СМОН є поки що єдиною ефективною формою міжнародного співробітництва в екстремальних умовах.

Біографії авторів

Вікторія Дроботун, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов та літератур

Тамара Кавицька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра методики викладання української та іноземних мов та літератур

Інмакулада Фортанет-Гомез, університет Джауме І

доктор філософії, професор, кафедра англійських студій

Ноелія Руіз Мадрід, університет Джауме І

завідувачка кафедри англійських студій

Посилання

Borger, J. (2022). Getting to the core of collaborative online learning (COIL). Frontiers in Education, 7:987289. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.987289.

Brookfield, S. (1995). Becoming a critically reflective teacher. Jossey-Bass.

Deardoff, D. K. (2009). The Sage handbook of intercultural competence. Sage Publication, Inc. https://doi.org/10.4135/9781071872987.

Gartner, (2021, June 22). Gartner forecasts 51% of global knowledge workers will be remote by the end of 2021. https://www.gartner.com/en/newsroom/pressreleases/.

Johnston, D. & López, I. (2022). Connecting beyond the classroom: Why you should be globally connecting your courses and how it benefits you and your students. In D. Johnston & I. López (Eds.), The Wiley handbook of collaborative online learning and global engagement (pp. 3-17). John Wiley & Sons.

King de Ramirez, C. (2019). Global citizenship education through collaborative online international learning in the Borderlands: A case of the Arizona–Sonora Megaregion. Journal of Studies in International Education, 25(1), 83–99. https://doi.org/10.1177/1028315319888886.

Leask, B. (2020). Internationalization of the curriculum, teaching and learning. In P. N .Teixeira, & J.C. Shin, (Eds.), The international encyclopedia of higher education systems and institutions (pp. 1940–1949). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8905-9_244.

Manzoor, A. (2016). Promoting effective learning in diverse classrooms. Global Perspectives on Contemporary Marketing Education, 229–244. IGI Global. https://doi.org/ 10.4018/978-1-4666-9784-3.ch014.

Marcillo-Gómez, M., & Desilus, B. (2016). Collaborative online international learning experience in practice: Opportunities and challenges. Journal of Technology Management & Innovation, 11(1), 30–35. https://doi.org/10.4067/S0718-27242016000100005.

OpenLab at BMCC. (n.d.). The BMCC OpenLab. https://openlab.bmcc.cuny.edu/.

Palloff, R.M. & Pratt, K. (2005). Collaborating online: Learning together in community. John Wiley & Sons.

Piaget, J. (1969). The psychology of the child. Basic Books.

Rubin, J. & Guth, S. (2022). The guide to COIL virtual exchange implementing, growing, and sustaining collaborative online international learning. Routledge.

Stefanova, A. (2018). Building bridges across cultures. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 6(3), 535–542. https://doi.org/10.22190/JTESAP1803535S.

SUNY COIL (n.d.). COIL global network. https://coil.suny.edu/global-network/.

University of Michigan Dearborn (n.d.). Collaborative online international learning. https://umdearborn.edu/global-engagement/collaborative-onlineinternational-learning-coil.

Vahed, A. & Rodriguez, K. (2020). Enriching students' engaged learning experiences through the collaborative online international learning project. Innovations in Education and Teaching Internationa, 58(2), 1-10. https://doi.org/10.1080/14703297.2020.1792331.

Ward, H. (2016). Internationalization in action. American Council on Education. https://www.acenet.edu/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26

Як цитувати

Дроботун, В., Кавицька, Т., Фортанет-Гомез, І., & Мадрід, Н. Р. (2023). СПІЛЬНЕ МІЖНАРОДНЕ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ГЛОБАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКИЙ ДОСВІД. ARS LINGUODIDACTICAE, (12), 82–90. https://doi.org/10.17721/2663-0303.2023.2.06

Номер

Розділ

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТІ: ОГЛЯДИ ТА ОБГОВОРЕННЯ